TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 23/5/2023.

23/05/2023 19:00

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 23/5/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 222 xe, trong đó: 168 xe có hàng (72 xe Việt Nam, 96 xe Trung Quốc), 54 xe không hàng (31 xe Việt Nam, 23 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 268 xe, trong đó: 61 xe có hàng (37 xe Việt Nam, 24 xe Trung Quốc); 207 xe không hàng (64 xe Việt Nam, 143 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 183 xe, trong đó: 0 xe có hàng, 183 xe không hàng (85 xe Việt Nam, 98 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 167 xe, trong đó: 167 xe có hàng (68 xe Việt Nam, 99 xe Trung Quốc), 0 xe không hàng.

(3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 50 xe, trong đó: 06 Trung Quốc có hàng, 44 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 50 xe, trong đó: 44 Trung Quốc có hàng, 06 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: 177 xe, trong đó: 06 xe Trung Quốc có hàng, 171 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 177 xe, trong đó: 171 Trung Quốc có hàng, 06 xe Trung Quốc không hàng.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 23/5/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 195 xe (giảm 02 xe so với ngày 22/5/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 194 xe (tăng 07 xe so với ngày 22/5/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 18 xe, giảm 12 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 176 xe, tăng 19 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: 01 xe.

Tính đến 18h00 ngày 23/5/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 195 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay là: 102.591 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: giảm 59 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 469
Đã truy cập: 1503699