TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 25/5/2023.

25/05/2023 23:00

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 25/5/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 231 xe, trong đó: 164 xe có hàng (53 xe Việt Nam, 111 xe Trung Quốc), 67 xe không hàng (48 xe Việt Nam, 19 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 252 xe, trong đó: 75 xe có hàng (54 xe Việt Nam, 21 xe Trung Quốc); 177 xe không hàng (58 xe Việt Nam, 119 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 141 xe, trong đó: 0 xe có hàng, 141 xe không hàng (62 xe Việt Nam, 79 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 159 xe, trong đó: 159 xe có hàng (67 xe Việt Nam, 92 xe Trung Quốc), 0 xe không hàng.

(3) Cửa khẩu Ka Long: 0 đò xuất cảnh chở 0 tấn bột sắn xuất khẩu; 0 đò nhập cảnh (không hàng).

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 45 xe, trong đó: 14 Trung Quốc có hàng, 31 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 45 xe, trong đó: 31 Trung Quốc có hàng, 14 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: 81 xe, trong đó: 0 xe có hàng, 81 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 81 xe, trong đó: 81 Trung Quốc có hàng, 0 xe không hàng.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 25/5/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 203 xe (giảm 07 xe so với ngày 24/5/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 202 xe (giảm 06 xe so với ngày 24/5/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 11 xe, giảm 24 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 191 xe, tăng 18 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: 01 xe.

Tính đến 18h00 ngày 25/5/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 203 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay là: 104.640 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: tăng 28 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 481
Đã truy cập: 1503711