TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 30/5/2023

30/05/2023 19:42

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 30/5/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 235 xe, trong đó: 166 xe có hàng (68 xe Việt Nam, 98 xe Trung Quốc), 69 xe không hàng (42 xe Việt Nam, 27 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 338 xe, trong đó: 141 xe có hàng (108 xe Việt Nam, 33 xe Trung Quốc); 197 xe không hàng (52 xe Việt Nam, 145 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 144 xe, trong đó: 0 xe có hàng, 144 xe không hàng (65 xe Việt Nam, 79 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 148 xe, trong đó: 148 xe có hàng (70 xe Việt Nam, 78 xe Trung Quốc), 0 xe không hàng.

(3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 42 xe, trong đó: 06 Trung Quốc có hàng, 36 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 42 xe, trong đó: 36 Trung Quốc có hàng, 06 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: 39 xe, trong đó: 06 xe Trung Quốc có hàng, 33 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 39 xe, trong đó: 33 xe Trung Quốc có hàng, 06 xe Trung Quốc không hàng.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 30/5/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 207 xe (giảm 27 xe so với ngày 29/5/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 207 xe (giảm 25 xe so với ngày 29/5/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 19 xe, giảm 18 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 188 xe, giảm 07 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: không phát sinh.

Tính đến 18h00 ngày 30/5/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 207 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay là: 108.845 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: giảm 160 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 468
Đã truy cập: 1558432