TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 01/6/2023

01/06/2023 22:10

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 01/6/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 241 xe, trong đó: 153 xe có hàng (72 xe Việt Nam, 81 xe Trung Quốc), 88 xe không hàng (69 xe Việt Nam, 19 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 331 xe, trong đó: 139 xe có hàng (121 xe Việt Nam, 18 xe Trung Quốc); 192 xe không hàng (59 xe Việt Nam, 133 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 123 xe, trong đó: 0 xe có hàng, 123 xe không hàng (58 xe Việt Nam, 65 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 150 xe, trong đó: 150 xe có hàng (83 xe Việt Nam, 67 xe Trung Quốc), 0 xe không hàng.

(3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 67 xe, trong đó: 12 Trung Quốc có hàng, 55 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 67 xe, trong đó: 55 Trung Quốc có hàng, 12 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: 101 xe, trong đó: 0 xe có hàng, 101 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 101 xe, trong đó: 101 xe Trung Quốc có hàng, 0 xe không hàng.

 

Tình hình 2. Số liệu hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 01/6/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 218 xe (tăng 57 xe so với ngày 31/5/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 213 xe (tăng 55 xe so với ngày 31/5/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 16 xe, tăng 08 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 197 xe, tăng 47 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: 05 xe.

Tính đến 18h00 ngày 01/6/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 218 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay là: 111.147 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: tăng 41 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 246
Đã truy cập: 1559787