TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 02/6/2023

02/06/2023 21:00

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 02/6/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 291 xe, trong đó: 186 xe có hàng (79 xe Việt Nam, 107 xe Trung Quốc), 105 xe không hàng (78 xe Việt Nam, 27 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 311 xe, trong đó: 110 xe có hàng (82 xe Việt Nam, 28 xe Trung Quốc); 201 xe không hàng (72 xe Việt Nam, 129 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 142 xe, trong đó: 0 xe có hàng, 142 xe không hàng (82 xe Việt Nam, 60 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 129 xe, trong đó: 129 xe có hàng (64 xe Việt Nam, 65 xe Trung Quốc), 0 xe không hàng.

(3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 60 xe, trong đó: 15 Trung Quốc có hàng, 45 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 60 xe, trong đó: 45 Trung Quốc có hàng, 15 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: 39 xe, trong đó: 06 xe Trung Quốc có hàng, 33 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 39 xe, trong đó: 33 xe Trung Quốc có hàng, 06 xe Trung Quốc không hàng.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 02/6/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 234 xe (tăng 16 xe so với ngày 01/6/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 232 xe (tăng 19 xe so với ngày 01/6/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 29 xe, tăng 13 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 203 xe, tăng 06 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: 02 xe.

Tính đến 18h00 ngày 02/6/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 234 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay là: 112.218 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: giảm 86 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 481
Đã truy cập: 1558445