TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 03/6/2023

03/06/2023 22:10

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 03/6/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 13 xe, trong đó: 03 xe có hàng (02 xe Việt Nam, 01 xe Trung Quốc), 10 xe không hàng (02 xe Việt Nam, 08 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 45 xe, trong đó: 45 xe có hàng (13 xe Việt Nam, 32 xe Trung Quốc); 0 xe không hàng.

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 147 xe, trong đó: 05 xe Trung Quốc có hàng, 142 xe không hàng (72 xe Việt Nam, 70 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 142 xe, trong đó: 140 xe có hàng (80 xe Việt Nam, 60 xe Trung Quốc), 02 xe Trung Quốc không hàng.

(3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh hoạt động xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: không phát sinh hoạt động xuất, nhập cảnh.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 03/6/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 203 xe (giảm 31 xe so với ngày 02/6/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 201 xe (giảm 31 xe so với ngày 02/6/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 29 xe, không tăng giảm;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 172 xe, giảm 31 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: 02 xe.

Tính đến 18h00 ngày 03/6/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 203 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay là: 112.565 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: giảm 331 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 142
Đã truy cập: 1559683