TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 05/6/2023

05/06/2023 22:40

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 05/6/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 369 xe, trong đó: 211 xe có hàng (66 xe Việt Nam, 145 xe Trung Quốc), 158 xe không hàng (129 xe Việt Nam, 29 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 335 xe, trong đó: 113 xe có hàng (87 xe Việt Nam, 26 xe Trung Quốc); 222 xe không hàng (74 xe Việt Nam, 148 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 136 xe, trong đó: 08 xe Trung Quốc có hàng, 128 xe không hàng (52 xe Việt Nam, 76 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 136 xe, trong đó: 132 xe có hàng (63 xe Việt Nam, 69 xe Trung Quốc), 04 xe Trung Quốc không hàng.

(3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 21 xe, trong đó: 09 Trung Quốc có hàng, 12 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 21 xe, trong đó: 12 Trung Quốc có hàng, 09 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: 91 xe, trong đó: 06 xe Trung Quốc có hàng, 85 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 91 xe, trong đó: 85 xe Trung Quốc có hàng, 06 xe Trung Quốc không hàng.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 05/6/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 238 xe (tăng 69 xe so với ngày 04/6/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 235 xe (tăng 68 xe so với ngày 04/6/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 17 xe, giảm 03 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 218 xe, tăng 71 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: 03 xe.

Tính đến 18h00 ngày 05/6/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 238 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay là: 114.054 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: tăng 435 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 163
Đã truy cập: 1559704