TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 25/7/2023

25/07/2023 21:30

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 25/7/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II, Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 166 xe, trong đó: 132 xe có hàng (67 xe Việt Nam, 65 xe Trung Quốc), 34 xe không hàng (06 xe Việt Nam, 30 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 164 xe, trong đó: 36 xe có hàng (06 xe Việt Nam, 30 xe Trung Quốc); 128 xe không hàng (64 xe Việt Nam, 64 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 98 xe, trong đó: 0 xe có hàng, 98 xe không hàng (41 xe Việt Nam, 57 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 89 xe, trong đó: 89 xe có hàng (31 xe Việt Nam, 58 xe Trung Quốc), 0 xe không hàng.

 (3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 61 xe, trong đó: 09 xe Trung Quốc có hàng, 52 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 61 xe, trong đó: 52 xe Trung Quốc có hàng, 09 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: không phát sinh hoạt động xuất, nhập cảnh.

 

Tình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 25/7/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 14 xe (tăng 01 xe so với ngày 24/7/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 14 xe (tăng 01 xe so với ngày 24/7/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 05 xe, không tăng giảm;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 09 xe, tăng 01 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: không phát sinh.

Tính đến 18h00 ngày 25/7/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 14 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay: 146.364 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: giảm 123 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 111
Đã truy cập: 1627946