TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 26/7/2023

26/07/2023 21:30

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 26/7/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II, Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 146 xe, trong đó: 115 xe có hàng (60 xe Việt Nam, 55 xe Trung Quốc), 31 xe không hàng (05 xe Việt Nam, 26 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 146 xe, trong đó: 36 xe có hàng (10 xe Việt Nam, 26 xe Trung Quốc); 110 xe không hàng (59 xe Việt Nam, 51 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 102 xe, trong đó: 0 xe có hàng, 102 xe không hàng (42 xe Việt Nam, 60 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 112 xe, trong đó: 112 xe có hàng (46 xe Việt Nam, 56 xe Trung Quốc), 0 xe không hàng.

 (3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 113 xe, trong đó: 04 xe Trung Quốc có hàng, 109 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 113 xe, trong đó: 109 xe Trung Quốc có hàng, 04 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: 78 xe, trong đó: 34 xe Trung Quốc có hàng, 44 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 78 xe, trong đó: 44 xe Trung Quốc có hàng, 34 xe Trung Quốc không hàng.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 26/7/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 13 xe (giảm 01 xe so với ngày 25/7/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 13 xe (giảm 01 xe so với ngày 25/7/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 11 xe, tăng 06 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 02 xe, giảm 07 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: không phát sinh.

Tính đến 18h00 ngày 26/7/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 13 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay: 147.242 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: tăng 126 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 202
Đã truy cập: 1628037