TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 28/7/2023

28/07/2023 22:03

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 28/7/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II, Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 148 xe, trong đó: 118 xe có hàng (82 xe Việt Nam, 36 xe Trung Quốc), 30 xe không hàng (11 xe Việt Nam, 19 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 153 xe, trong đó: 30 xe có hàng (10 xe Việt Nam, 20 xe Trung Quốc); 123 xe không hàng (83 xe Việt Nam, 40 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 82 xe, trong đó: 0 xe có hàng, 82 xe không hàng (28 xe Việt Nam, 54 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 108 xe, trong đó: 108 xe có hàng (42 xe Việt Nam, 66 xe Trung Quốc), 0 xe không hàng.

 (3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 65 xe, trong đó: 15 xe Trung Quốc có hàng, 50 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 65 xe, trong đó: 50 xe Trung Quốc có hàng, 15 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: 58 xe, trong đó: 14 xe Trung Quốc có hàng, 44 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 58 xe, trong đó: 44 xe Trung Quốc có hàng, 14 xe Trung Quốc không hàng.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 28/7/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 27 xe (tăng 07 xe so với ngày 27/7/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 27 xe (tăng 07 xe so với ngày 27/7/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 07 xe, giảm 11 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 20 xe, tăng 18 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: không phát sinh.

Tính đến 18h00 ngày 28/7/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 27 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay: 148.604 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: tăng 74 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 133
Đã truy cập: 1559674