TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 29/7/2023

29/07/2023 21:30

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 29/7/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II, Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 19 xe, trong đó: 03 xe có hàng (01 xe Việt Nam, 02 xe Trung Quốc), 16 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 20 xe, trong đó: 18 xe có hàng (03 xe Việt Nam, 15 xe Trung Quốc); 02 xe Trung Quốc không hàng.

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 94 xe, trong đó: 04 xe Trung Quốc có hàng, 90 xe không hàng (35 xe Việt Nam, 55 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 93 xe, trong đó: 93 xe có hàng (40 xe Việt Nam, 53 xe Trung Quốc), 0 xe không hàng.

 (3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh hoạt động xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: không phát sinh hoạt động xuất, nhập cảnh.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 29/7/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 06 xe (giảm 21 xe so với ngày 28/7/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 06 xe (giảm 21 xe so với ngày 28/7/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 02 xe, giảm 05 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 04 xe, giảm 16 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: không phát sinh.

Tính đến 18h00 ngày 29/7/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 06 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay: 148.930 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: giảm 261 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các địa phương, đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 149
Đã truy cập: 1559690