TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 01/8/2023

01/08/2023 21:00

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 01/8/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 165 xe, trong đó: 124 xe có hàng (55 xe Việt Nam, 69 xe Trung Quốc), 41 xe không hàng (08 xe Việt Nam, 33 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 163 xe, trong đó: 39 xe có hàng (09 xe Việt Nam, 30 xe Trung Quốc); 124 xe không hàng (54 xe Việt Nam, 70 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 112 xe, trong đó: 14 xe Trung Quốc có hàng, 98 xe không hàng (28 xe Việt Nam, 70 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 114 xe, trong đó: 101 xe có hàng (37 xe Việt Nam, 64 xe Trung Quốc), 13 xe Trung Quốc không hàng.

 (3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 16 xe, trong đó: 16 xe Trung Quốc có hàng, 0 xe không hàng; (ii) Xuất cảnh: 16 xe, trong đó: 0 xe có hàng, 16 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: 97 xe, trong đó: 29 xe Trung Quốc có hàng, 68 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 97 xe, trong đó: 68 xe Trung Quốc có hàng, 29 xe Trung Quốc không hàng.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 01/8/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 16 xe (giảm 09 xe so với ngày 31/7/2023); trong đó:

Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 14 xe (giảm 11 xe so với ngày 31/7/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 08 xe, không tăng giảm;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 06 xe, giảm 11 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: 02 xe.

Tính đến 18h00 ngày 01/8/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 16 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay: 150.648 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: giảm 08 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 152
Đã truy cập: 1559693