TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 04/8/2023

04/08/2023 22:40

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 04/8/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 203 xe, trong đó: 172 xe có hàng (93 xe Việt Nam, 79 xe Trung Quốc), 31 xe không hàng (10 xe Việt Nam, 21 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 197 xe, trong đó: 32 xe có hàng (11 xe Việt Nam, 21 xe Trung Quốc); 165 xe không hàng (85 xe Việt Nam, 80 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 114 xe, trong đó: 16 xe Trung Quốc có hàng, 98 xe không hàng (37 xe Việt Nam, 61 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 102 xe, trong đó: 96 xe có hàng (28 xe Việt Nam, 68 xe Trung Quốc), 06 xe Trung Quốc không hàng.

 (3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 42 xe, trong đó: 14 xe Trung Quốc có hàng, 28 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 42 xe, trong đó: 28 xe Trung Quốc có hàng, 14 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: 56 xe, trong đó: 12 xe Trung Quốc có hàng, 44 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 56 xe, trong đó: 44 xe Trung Quốc có hàng, 12 xe Trung Quốc không hàng.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 04/8/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 19 xe (tăng 11 xe so với ngày 03/8/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 18 xe (tăng 11 xe so với ngày 03/8/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 10 xe, tăng 03 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 08 xe, tăng 08 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: 01 xe.

Tính đến 18h00 ngày 04/8/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 19 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay: 153.106 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm đến 18h ngày 04/8/2023: tăng 109 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 183
Đã truy cập: 1559724