TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 07/8/2023

07/08/2023 21:00

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 07/8/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 117 xe, trong đó: 21 xe Trung Quốc có hàng, 96 xe không hàng (29 xe Việt Nam, 67 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 111 xe, trong đó: 95 xe có hàng (31 xe Việt Nam, 64 xe Trung Quốc); 16 xe Trung Quốc không hàng.

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 110 xe, trong đó: 17 xe Trung Quốc có hàng, 93 xe không hàng (40 xe Việt Nam, 53 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 114 xe, trong đó: 90 xe có hàng (29 xe Việt Nam, 61 xe Trung Quốc), 24 xe Trung Quốc không hàng.

 (3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 101 xe, trong đó: 10 xe Trung Quốc có hàng, 91 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 101 xe, trong đó: 91 xe Trung Quốc có hàng, 10 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: 159 xe, trong đó: 34 xe Trung Quốc có hàng, 125 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 159 xe, trong đó: 125 xe Trung Quốc có hàng, 34 xe Trung Quốc không hàng.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 07/8/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 07 xe (giảm 03 xe so với ngày 06/8/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 07 xe (giảm 03 xe so với ngày 06/8/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 03 xe, giảm 07 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 04 xe, tăng 04 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: không phát sinh.

Tính đến 18h00 ngày 07/8/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 07 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay: 154.586 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: tăng 376 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 174
Đã truy cập: 1559715