TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 10/8/2023

10/08/2023 22:23

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 10/8/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 125 xe, trong đó: 85 xe có hàng (49 xe Việt Nam, 36 xe Trung Quốc), 40 xe không hàng (14 xe Việt Nam, 26 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 123 xe, trong đó: 40 xe có hàng (15 xe Việt Nam, 25 xe Trung Quốc); 83 xe không hàng (48 xe Việt Nam, 35 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 122 xe, trong đó: 20 xe Trung Quốc có hàng, 102 xe không hàng (36 xe Việt Nam, 66 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 121 xe, trong đó: 103 xe có hàng (34 xe Việt Nam, 69 xe Trung Quốc), 12 xe Trung Quốc không hàng.

 (3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 108 xe, trong đó: 14 xe Trung Quốc có hàng, 94 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 108 xe, trong đó: 94 xe Trung Quốc có hàng, 14 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: 100 xe, trong đó: 06 xe Trung Quốc có hàng, 94 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 100 xe, trong đó: 94 xe Trung Quốc có hàng, 06 xe Trung Quốc không hàng.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 10/8/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 10 xe (giảm 23 xe so với ngày 09/8/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 10 xe (giảm 21 xe so với ngày 09/8/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 06 xe, giảm 04 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 04 xe, giảm 17 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: không phát sinh.

Tính đến 18h00 ngày 10/8/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 10 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay: 157.105 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: giảm 36 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 213
Đã truy cập: 1559754