TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 11/9/2023

11/09/2023 21:00

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 11/9/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 211 xe, trong đó: 142 xe có hàng (88 xe Việt Nam, 54 xe Trung Quốc), 69 xe không hàng (37 xe Việt Nam, 32 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 219 xe, trong đó: 70 xe có hàng (38 xe Việt Nam, 32 xe Trung Quốc); 149 xe không hàng (92 xe Việt Nam, 57 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 167 xe, trong đó: 32 xe Trung Quốc có hàng, 135 xe không hàng (70 xe Việt Nam, 65 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 144 xe, trong đó: 123 xe có hàng (65 xe Việt Nam, 58 xe Trung Quốc), 21 xe Trung Quốc không hàng.

 (3) Cửa khẩu Ka Long: 0 không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 188 xe, trong đó: 14 xe Trung Quốc có hàng, 174 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 188 xe, trong đó: 174 xe Trung Quốc có hàng, 14 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: 123 xe, trong đó: 06 xe Trung Quốc có hàng, 117 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 123 xe, trong đó: 117 xe Trung Quốc có hàng, 06 xe Trung Quốc không hàng.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 11/9/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 36 xe (tăng 19 xe so với ngày 10/9/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 17 xe (không tăng giảm xe so với ngày 10/9/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 16 xe, tăng 12 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 01 xe, giảm 12 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: 19 xe.

Tính đến 18h00 ngày 11/9/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 36 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay: 182.029 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: tăng 543 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 206
Đã truy cập: 1628041