TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 16/10/2023

16/10/2023 22:10

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 16/10/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 246 xe, trong đó: 208 xe có hàng (97 xe Việt Nam, 111 xe Trung Quốc), 38 xe không hàng (14 xe Việt Nam, 24 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 240 xe, trong đó: 34 xe có hàng (08 xe Việt Nam, 26 xe Trung Quốc); 206 xe không hàng (110 xe Việt Nam, 96 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 148 xe, trong đó: 07 xe Trung Quốc có hàng, 141 xe không hàng (50 xe Việt Nam, 91 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 137 xe, trong đó: 110 xe có hàng (48 xe Việt Nam, 62 xe Trung Quốc), 27 xe Trung Quốc không hàng.

 (3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 258 xe, trong đó: 37 xe Trung Quốc có hàng, 221 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 258 xe, trong đó: 221 xe Trung Quốc có hàng, 37 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: 128 xe, trong đó: 12 xe Trung Quốc có hàng, 116 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 128 xe, trong đó: 116 xe Trung Quốc có hàng, 12 xe Trung Quốc không hàng.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 16/10/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 60 xe (tăng 40 xe so với ngày 15/10/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 53 xe (tăng 37 xe so với ngày 15/10/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 44 xe, tăng 39 xe ;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 09 xe, giảm 02 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: 07 xe.

Tính đến 18h00 ngày 16/10/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 60 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay là: 212.005 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: tăng 337 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 84
Đã truy cập: 1627919