TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 17/10/2023

17/10/2023 21:26

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 17/10/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 180 xe, trong đó: 140 xe có hàng (89 xe Việt Nam, 51 xe Trung Quốc), 40 xe không hàng (11 xe Việt Nam, 29 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 202 xe, trong đó: 39 xe có hàng (09 xe Việt Nam, 30 xe Trung Quốc); 163 xe không hàng (83 xe Việt Nam, 80 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 148 xe, trong đó: 08 xe Trung Quốc có hàng, 140 xe không hàng (53 xe Việt Nam, 87 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 151 xe, trong đó: 119 xe có hàng (59 xe Việt Nam, 60 xe Trung Quốc), 32 xe Trung Quốc không hàng.

 (3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 179 xe, trong đó: 22 xe Trung Quốc có hàng, 157 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 179 xe, trong đó: 157 xe Trung Quốc có hàng, 22 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: 113 xe, trong đó: 06 xe Trung Quốc có hàng, 107 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 113 xe, trong đó: 107 xe Trung Quốc có hàng, 06 xe Trung Quốc không hàng.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 17/10/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 25 xe (giảm 35 xe so với ngày 16/10/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 19 xe (giảm 34 xe so với ngày 16/10/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 07 xe, giảm 37 xe ;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 12 xe, tăng 03 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: 06 xe.

Tính đến 18h00 ngày 17/10/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 25 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay là: 213.270 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm đến 18h ngày 17/10/2023: giảm 147 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 95
Đã truy cập: 1627930