TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 25/10/2023

25/10/2023 21:00

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 25/10/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 197 xe, trong đó: 160 xe có hàng (72 xe Việt Nam, 88 xe Trung Quốc), 37 xe không hàng (05 xe Việt Nam, 32 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 208 xe, trong đó: 39 xe có hàng (08 xe Việt Nam, 31 xe Trung Quốc); 169 xe không hàng (61 xe Việt Nam, 108 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 132 xe, trong đó: 07 xe Trung Quốc có hàng, 125 xe không hàng (51 xe Việt Nam, 74 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 128 xe, trong đó: 95 xe có hàng (39 xe Việt Nam, 56 xe Trung Quốc), 33 xe Trung Quốc không hàng.

 (3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 146 xe, trong đó: 06 xe Trung Quốc có hàng, 140 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 146 xe, trong đó: 140 xe Trung Quốc có hàng, 06 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: 65 xe, trong đó: 06 xe Trung Quốc có hàng, 59 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 65 xe, trong đó: 59 xe Trung Quốc có hàng, 06 xe Trung Quốc không hàng.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 25/10/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 33 xe (giảm 09 xe so với ngày 24/10/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 32 xe (giảm 05 xe so với ngày 24/10/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 23 xe, tăng 03 xe ;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 09 xe, giảm 08 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: 01 xe.

Tính đến 18h00 ngày 25/10/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 33 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay là: 220.551 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: giảm 100 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 47
Đã truy cập: 1652239