TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 27/10/2023

27/10/2023 23:00

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 27/10/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 230 xe, trong đó: 201 xe có hàng (90 xe Việt Nam, 111 xe Trung Quốc), 29 xe không hàng (07 xe Việt Nam, 22 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 258 xe, trong đó: 39 xe có hàng (06 xe Việt Nam, 33 xe Trung Quốc); 219 xe không hàng (81 xe Việt Nam, 138 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 188 xe, trong đó: 07 xe Trung Quốc có hàng, 181 xe không hàng (58 xe Việt Nam, 123 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 194 xe, trong đó: 162 xe có hàng (79 xe Việt Nam, 83 xe Trung Quốc), 32 xe Trung Quốc không hàng.

 (3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: (i) Nhập cảnh: 351 xe, trong đó: 13 xe Trung Quốc có hàng, 338 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 351 xe, trong đó: 338 xe Trung Quốc có hàng, 13 xe Trung Quốc không hàng.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: không phát sinh hoạt đồng xuất, nhập cảnh.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 27/10/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 28 xe (giảm 03 xe so với ngày 26/10/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 26 xe (giảm 03 xe so với ngày 26/10/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 14 xe, giảm 07 xe ;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 12 xe, tăng 04 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: 02 xe.

Tính đến 18h00 ngày 27/10/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 28 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay là: 223.463 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm đến 18h ngày 27/10/2023: tăng 97 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 398
Đã truy cập: 1656343