TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 28/10/2023

28/10/2023 22:40

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 28/10/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: (i) Nhập cảnh: 10 xe, trong đó: 01 xe Trung Quốc có hàng, 09 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 10 xe, trong đó: 09 xe Trung Quốc có hàng, 01 xe Trung Quốc không hàng.

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 188 xe, trong đó: 09 xe Trung Quốc có hàng, 179 xe không hàng (71 xe Việt Nam, 108 xe Trung Quốc);  (ii) Xuất cảnh: 164 xe, trong đó: 139 xe có hàng (50 xe Việt Nam, 89 xe Trung Quốc), 25 xe Trung Quốc không hàng.

 (3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh hoạt đồng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: không phát sinh hoạt đồng xuất, nhập cảnh.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 28/10/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 19 xe (giảm 09 xe so với ngày 27/10/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 19 xe (giảm 07 xe so với ngày 27/10/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 13 xe, giảm 01 xe ;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 06 xe, giảm 06 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: không phát sinh.

Tính đến 18h00 ngày 28/10/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 19 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay là: 223.835 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: giảm 602 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 403
Đã truy cập: 1656348