TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 29/10/2023

29/10/2023 22:00

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 29/10/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân II: Không phát sinh hoạt động xuất, nhập cảnh.

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 186 xe, trong đó: 05 xe Trung Quốc có hàng, 181 xe không hàng (66 xe Việt Nam, 115 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 179 xe, trong đó: 154 xe có hàng (73 xe Việt Nam, 81 xe Trung Quốc), 25 xe Trung Quốc không hàng.

 (3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: Không phát sinh hoạt động xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: 79 xe, trong đó: 07 xe Trung Quốc có hàng, 72 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 79 xe, trong đó: 72 xe Trung Quốc có hàng, 07 xe Trung Quốc không hàng.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 29/10/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 11 xe (giảm 08 xe so với ngày 28/10/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 10 xe (giảm 09 xe so với ngày 28/10/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 08 xe, giảm 05 xe ;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 02 xe, giảm 04 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: 01 xe.

Tính đến 18h00 ngày 29/10/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 11 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay là: 224.345 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: tăng 80 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 413
Đã truy cập: 1656358