TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH QUẢNG NINH NGÀY 30/10/2023

30/10/2023 21:30

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới (đến 18h00’ ngày 30/10/2023)

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; Km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân 2: (i) Nhập cảnh: 253 xe, trong đó: 215 xe có hàng (84 xe Việt Nam, 131 xe Trung Quốc), 38 xe không hàng (11 xe Việt Nam, 27 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 261 xe, trong đó: 38 xe có hàng (11 xe Việt Nam, 27 xe Trung Quốc); 223 xe không hàng (98 xe Việt Nam, 125 xe Trung Quốc).

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: (i) Nhập cảnh: 164 xe, trong đó: 09 xe Trung Quốc có hàng, 155 xe không hàng (65 xe Việt Nam, 90 xe Trung Quốc); (ii) Xuất cảnh: 191 xe, trong đó: 157 xe có hàng (75 xe Việt Nam, 82 xe Trung Quốc), 34 xe Trung Quốc không hàng.

 (3) Cửa khẩu Ka Long: không phát sinh đò chở hàng xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: Không phát sinh hoạt động xuất, nhập cảnh.

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: (i) Nhập cảnh: 70 xe, trong đó: 11 xe Trung Quốc có hàng, 59 xe Trung Quốc không hàng; (ii) Xuất cảnh: 132 xe, trong đó: 121 xe Trung Quốc có hàng, 11 xe Trung Quốc không hàng.

 

Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh đến 18h00 ngày 30/10/2023

Tổng lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh: là 31 xe (tăng 20 xe so với ngày 29/10/2023); trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe (có hàng) đang chờ thông quan là 23 xe (tăng 13 xe so với ngày 29/10/2023).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 14 xe, tăng 06 xe ;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 09 xe, tăng 07 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công Ty Cát Vận; Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: không phát sinh.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: 08 xe.

Tính đến 18h00 ngày 30/10/2023: Lượng xe thông quan (xuất nhập cảnh): 31 xe; Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến nay là: 225.223 xe; Lượng xe (có hàng) tăng, giảm thêm: tăng 313 xe.

Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin để các đơn vị quan tâm được biết./.

XNK


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 152
Đã truy cập: 1627987