Công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh Quảng Ninh (đợt 4)
02/03/2016 16: 00:00
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động Xuất nhập khẩu ở tỉnh Quảng Ninh
02/03/2016 15: 00:00
Trong mấy năm gần đây, Quảng Ninh đã không ngừng cố gắng cải cách hành chính theo hướng nâng cao...
Công bố Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
01/03/2016 16: 00:00
Lễ công bố thực hiện Quyết định số 4110/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương”
01/03/2016 15: 00:00
Ngày 29/02/2015, tại Hội trường lớn cơ quan Sở, Sở Công Thương tổ chức Lễ công bố hoạt động theo...
Công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh Quảng Ninh (đợt 3)
25/02/2016 15: 00:00
Công bố Quyết định Số 301/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống kho, trạm nạp, cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm
25/02/2016 09: 00:00
Công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh Quảng Ninh
18/02/2016 16: 00:00
Công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh Quảng Ninh
05/02/2016 15: 00:00
Công bố việc lựa chọn doanh nghiệp tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh
05/02/2016 15: 00:00
Kiểm tra công tác an toàn thực phẩm
29/01/2016 17: 00:00
Từ ngày 19 đến 22/01/2016, Đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra công...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 198
Đã truy cập: 524495