Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
15/2015/TT-BCT 22/06/2015 BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC LOẠI KÍP NỔ Bộ Công Thương
14/2015/TT-BCT 22/06/2015 BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÁY NỔ MÌN ĐIỆN Bộ Công Thương
1267/QĐ-UBND 11/05/2015 V/v quy định trình tự, thời hạn giải quyết đối với thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công xây dựng công trình điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
620/QĐ-UBND 05/03/2015 Ban hành Quy chế quản lý Vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
2007/QĐ-BCT 05/03/2015 Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ Bộ Công Thương
19/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Chính phủ

123/2014/NĐ-CP 25/12/2014 Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân","Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ Chính phủ
2408/2014/QĐ-UBND 22/10/2014 V/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công của tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
1956/QĐ-UBND 06/09/2014 V/v phê duyệt bổ sung, điều chỉnh cục bộ Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
1535/QĐ-TTg 28/08/2014 Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013 Chính phủ
26/2014/TT-BCT 28/08/2014 Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Bộ Công Thương
6409/QĐ-BCT 21/07/2014 V/v ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiếm thức về an toàn thực phẩm Bộ Công Thương
1456/2014/QĐ-UBND 04/07/2014 V/v ban hành Quy chế quản lý hoạt động tái xuất hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
558/QĐ - UBND 18/03/2014 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và thủ tục lựa chọn thi điểm doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
26/2014/TTLT - BTC - BCT 18/02/2014 Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương Bộ Công Thương
36/2013/TT-BCT 27/12/2013 Quy địnhvề việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia Bộ Công Thương
32/2012/TTLT-BCT-BTC 04/12/2013 Hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn Bộ Công An,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Viện Kiểm Sát Nhân Dân
163/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị Định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp Chính phủ
1756/SCT-QLTM 23/09/2013 V/v di chuyển các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Sở công thương
5058/UBND-TM1 23/09/2013 V/v thực hiện di chuyển các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2913/QĐ - UBND ngày 27/9/2010 của UBND tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
1632/QĐ-SCT 27/08/2013 Về việc công bố số lượng Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Sở công thương
Số: 26/2007/QĐ-BKHCN 19/03/2013 Về việc ban hành "Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ chức công nhận" Bộ Khoa học - Công nghệ
122/2010/NĐ-CP 18/03/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp Chính phủ
36/2009/QH12 18/03/2013 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Chính phủ
Số: 12 /2008/QĐ-BCT 18/03/2013 Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện Bộ Công Thương
Số: 54/2008/QĐ-BCT 18/03/2013 Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện Bộ Công Thương
04/2011/TT-BCT 18/03/2013 Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện Bộ Công Thương
46/2012/TT-BCT 28/12/2012 Qui định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính Phủ về Khuyến Công Bộ Công Thương
7637/QĐ-BCT 12/12/2012 V/v ban hành hệ thống giải thích khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại Bộ Công Thương
3096/QĐ - UBND 23/11/2012 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 UBND tỉnh Quảng Ninh
31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT 10/10/2012 Hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính Phủ có hiệu lực Bộ Công Thương
1294/QĐ-TTg 01/08/2012 Ban Hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2011 Chính phủ
19/2012/TT-BCT 20/07/2012 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại Bộ Công Thương
45/2012/NĐ-CP 21/05/2012 Nghị Định về Khuyến Công Chính phủ
09/2012/TT-BCT 20/04/2012 Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ; thực hiện kiểm toán năng lượng Bộ Công Thương
07/2012/TT-BCT 04/04/2012 Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng Bộ Công Thương

616/2012/QĐ-UBND 19/03/2012 V/v ban hành Quy chế quản lý hoạt động tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu qua Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh. UBND tỉnh Quảng Ninh
420/2012/QĐ-UBND 28/02/2012 V/v ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
03/2011/TT-BCT 15/02/2012 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG KHAI THÁC THAN HẦM LÒ Bộ Công Thương
255/2012/QĐ-UBND 08/02/2012 Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 386
Đã truy cập: 477768