THANH TRA

23/08/2017

 

 

CHÁNH THANH TRA: TĂNG THỊ TUYẾT

 

-   Trình độ chuyên môn: ĐH Luật; ĐH KTTC

-   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 845 027

-   Điện thoại di đông: 0904 099 816

-   Email: tangthituyet@quangninh.gov.vn

 

Chịu trách nhiệm:

1. Về hoạt động kiểm tra cơ sở lưu trú du lịch, bãi tắm du lịch,

công tác phòng chống tham nhũng;

2. Các báo cáo chuyên đề.

3. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

4. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của

Lãnh đạo Sở và Chánh Thanh tra.

 

PHÓ CHÁNH THANH TRA: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

-   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế; ĐH Mở (Quản trị Khách sạn và Du lịch);

-   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 845 027

-   Điện thoại di đông: 0988.904.280;

-   Email: nguyenthithanhhuyen@quangninh.gov.vn

 

 

THANH TRA VIÊN: NGUYỄN HẢI NAM

 -   Trình độ chuyên môn: ĐH Phương Đông;

-   Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 845 027

-   Điện thoại di đông: 0904 606 686

-   Email: nguyenhainam@quangninh.gov.vn

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 305
Đã truy cập: 1689911