THANH TRA

23/08/2017

 

 

CHÁNH THANH TRA: TĂNG THỊ TUYẾT

 

-   Trình độ chuyên môn: ĐH Luật; ĐH KTTC

-   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 845 027

-   Điện thoại di đông: 0904 099 816

-   Email: tangthituyet@quangninh.gov.vn

 

Chịu trách nhiệm:

1. Về hoạt động kiểm tra cơ sở lưu trú du lịch, bãi tắm du lịch,

công tác phòng chống tham nhũng;

2. Các báo cáo chuyên đề.

3. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

4. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của

Lãnh đạo Sở và Chánh Thanh tra.

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHÓ CHÁNH THANH TRA: VŨ NGỌC KHOA

 -   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế; ĐH TDTT

-   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 845 027

-   Điện thoại di đông: 0902 062.468

 

  

 

 

 

 

 

THANH TRA VIÊN: NGUYỄN THỊ MAI CHI

 -   Trình độ chuyên môn: Đại học KT;

-   Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

-   Điện thoại văn phòng:0203.3845.027

-   Điện thoại di đông: 0903 419 189;

-   Email: nguyenthimaichi.sdl@quangninh.gov.vn

 

 

 

THANH TRA VIÊN: NGUYỄN HẢI NAM

 -   Trình độ chuyên môn: ĐH Phương Đông;

-   Trình độ lý luận chính trị:.

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 845 027

-   Điện thoại di đông: 0904 606 686

-   Email: nguyenhainam@quangninh.gov.vn

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 215
Đã truy cập: 419980