Phòng Kế hoạch-Phát triển Tài nguyên Du lịch

04/07/2018

 

TRƯỞNG PHÒNG: NGUYỄN ĐỨC QUYNH

 

-   Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Du lịch;

Cử nhân tiếng Anh;

-   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 633 056

-   Điện thoại di đông: 0912 106 659

-   Email: nguyenducquynh@quangninh.gov.vn

 

Phụ trách:

1. Chỉ đạo, điều hành chung các công việc, trực tiếp tham mưu cho

Ban Giám đốc Sở những nội dung công việc liên quan đến chức

năng, nhiệm vụ của phòng;

2. Phụ trách công tác kế hoạch, chương trình phát triển, chiến

lược, quy hoạch, thẩm định và đề xuất hoạt động đầu tư về du

lịch; công tác báo cáo tổng hợp cho Giám đốc Sở.

 

 

PHÓ PHÒNG: NGUYỄN THỊ THIỂN (THẢO)

 

-   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục;

Cử nhân tiếng Trung;

-   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;

-   Điện thoại văn phòng:0203.3825956

-   Điện thoại di đông: 0989 287 158

-   Email: nguyenthithien.sdl@quangninh.gov.vn

 

Phụ trách:

1.Phụ trách hoạt động về khu, tuyến, điểm du lịch, đô thị du lịch;

đánh giá, phân loại, lập cơ sở dữ liệu, quản lý nhà nước

và phát triển tài nguyên du lịch;

2. Tham mưu các hoạt động về phát triển sản phẩm du lịch,

hoạt động lễ hội, sự kiện du lịch;

3. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Sở và

Phụ trách  phòng phân công;

 

 

CHUYÊN VIÊN: VŨ QUANG HỢP

 

-   Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật XD CT Giao thông;

-   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;

-   Điện thoại văn phòng:0203.3633.056

-   Điện thoại di đông: 0918 325 112;

-   Email: vuquanghop.sdl@quangninh.gov.vn

 

 

CHUYÊN VIÊN: TRẦN THỊ QUỲNH VÂN

 

-   Trình độ chuyên môn: Cử nhân Du lịch học;

Cử nhân Tài chínhNgân hàng

-   Trình độ lý luận chính trị: 

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;

-   Điện thoại văn phòng:0203.3825956

-   Điện thoại di đông: 0902 592 868;

-   Email: tranthiquynhvan@quangninh.gov.vn

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 243
Đã truy cập: 466509