Phòng Kế hoạch-Phát triển Tài nguyên Du lịch

04/07/2018

 

TRƯỞNG PHÒNG: NGUYỄN ĐỨC QUYNH

 

-   Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Du lịch;

Cử nhân tiếng Anh;

-   Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính;

-   Điện thoại văn phòng: 0203 3 633 056

-   Điện thoại di đông: 0912 106 659

-   Email: nguyenducquynh@quangninh.gov.vn

 Phụ trách:

1. Chỉ đạo, điều hành chung các công việc, trực tiếp tham mưu cho

Ban Giám đốc Sở những nội dung công việc liên quan đến chức

năng, nhiệm vụ của phòng;

2. Phụ trách công tác kế hoạch, chương trình phát triển, chiến

lược, quy hoạch, thẩm định và đề xuất hoạt động đầu tư về du

lịch; công tác báo cáo tổng hợp cho Giám đốc Sở. 

CHUYÊN VIÊN: NGUYỄN THỊ MAI CHI

 -   Trình độ chuyên môn: Đại học KT;

-   Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

-   Điện thoại văn phòng:0203.3825956

-   Điện thoại di đông: 0903 419 189;

-   Email: nguyenthimaichi.sdl@quangninh.gov.vn

   

 

CHUYÊN VIÊN: BÙI LAN CHI

 

-   Trình độ chuyên môn: Đại học Hà Nội, khoa Quản trị du lịch - tiếng Anh

-   Trình độ lý luận chính trị: 

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên ;

-   Điện thoại văn phòng:0203.3825956

-   Điện thoại di động:0918.886.289 ;

-   Email: builanchi.sdl@quangninh.gov.vn

 

CHUYÊN VIÊN: NGUYỄN THU TRANG

 -   Trình độ chuyên môn: ĐH Công Đoàn (QTKD);

-   Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-   Quản lý nhà nước: Chuyên viên;

-   Điện thoại văn phòng:0203.3825956

-   Điện thoại di động: 0985 814 033;

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 119
Đã truy cập: 1690398