Tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

17/08/2021 08:39

Sở Du lịch triển khai, phổ biến đến các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh du lịch Văn bản số 5346/UBND-PC ngày 11/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Biểu tổng hợp các hành vi vi phạm pháp luật và các biện pháp, hình thức xử lý các trường hợp vi phạm (điển hình) liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật (gửi kèm).

Căn cứ nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu các cơ sở, doanh nghiệp du lịch đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 đến 100% cán bộ nhân viên, người lao động, khách du lịch, đối tác của đơn vị biết, thực hiện. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; tuân thủ nghiêm quy định “5K” (Khẩu trang - Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập - Khai báo y tế); xét nghiệm; ứng dụng công nghệ thông tin quét mã QR code, thực hiện cập nhật, tự đánh giá an toàn hàng ngày trên bản đồ phòng, chống dịch.

Các tổ chức, cá nhân lơ là, chủ quan, không tuân thủ hoặc có hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của Nhà nước và pháp luật.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 33
Đã truy cập: 1689639