Từ 1/7/2023, đối tượng công chức, viên chức nào được tăng lương nhiều nhất?

30/11/2022 11:22

Từ 1/7/2023, chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức - những người đang áp dụng mức lương cơ sở sẽ có thay đổi đáng kể. Vậy, đối tượng công chức, viên chức nào sẽ được tăng lương nhiều nhất, ít nhất từ 1/7/2023?

Ngày 11/11/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước. Trong đó, có đề cập đến chính sách về tiền lương áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Nghị quyết nêu rõ:

- Chưa thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

- Tăng lương cơ sở, lương hưu, trọ cấp bảo hiểm xã hội cho các đối tượng do ngân sách Nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm cho người nghỉ hưu trước 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công để không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị…

- Điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở.

Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức sắp tới đây sẽ được tăng lương do mức lương cơ sở tăng bởi các lý do sau đây:

- Không cải cách tiền lương đồng nghĩa với đó là không bỏ chế độ tiền lương theo hệ số và mức lương cơ sở. Theo đó, lương vẫn được tính theo công chức: Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở.

- Tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng thêm 310.000 đồng/tháng so với trước đó).

Khi lương cơ sở tăng, đồng thời không cải cách tiền lương, hệ số lương là con số cố định được nêu trong các phụ lục lương nêu tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì lương cơ sở tăng sẽ kéo theo tiền lương tăng theo.

Đối tượng nào được tăng lương nhiều nhất, ít nhất từ 1/7/2023?

Có thể thấy, từ 1/7/2023, chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức - những người đang áp dụng mức lương cơ sở sẽ có thay đổi đáng kể. Theo đó, căn cứ vào hệ số của từng đối tượng công chức, viên chức để xác định mức tăng tương ứng trong lương.

Đối với công chức, từ 1/7/2023, đối tượng được tăng lương nhiều nhất là công chức là chuyên gia cao cấp xếp lương ở bậc 3 có hệ số lương là 10, tăng từ 14,9 triệu đồng/tháng lên 18 triệu đồng/tháng, tương ứng tăng 3,1 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, đối tượng công chức có mức lương tăng thấp nhất là công chức loại C nhóm C3 có lương bậc 1, hệ số lương là 1,35 tăng từ 2.011.500 đồng/tháng lên 2.430.000 đồng/tháng, tương ứng tăng 418.500 đồng/tháng.

Đối với viên chức, từ 1/7/2023, đối tượng được tăng lương nhiều nhất là viên chức A3 nhóm A3.1 có hệ số lương 6.2 ở bậc 1 tăng từ 9.238.000 đồng/tháng lên 11.160.000 đồng/tháng, tương ứng tăng 1.922.000 đồng/tháng. Trong khi đó, đối tượng viên chức có mức lương tăng thấp nhất là viên chức loại C, nhóm C2 có hệ số lương 1.5 ở bậc 1 tăng từ 2.235.000 đồng/tháng lên 2.700.000 đồng/tháng, tương ứng tăng 465.000 đồng/tháng.

nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL"


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 331
Đã truy cập: 1686376