Thông báo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2024

28/01/2024 14:59

Ngày 20/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ký Quyết định số 3958/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong đó phê duyệt và giao Sở Du lịch thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với 50 doanh nghiệp, trong đó: thanh tra 32 doanh nghiệp (xử lý trùng lặp 01doanh nghiệp); kiểm tra 08 doanh nghiệp; kiểm tra liên ngành 10 doanh nghiệp (danh sách gửi kèm). Chi tiết nội dung, phạm vi thanh tra, kiểm tra tại các phụ lục: Biểu số 01, Biểu số 02, Biểu số 03 kèm theo văn bản này; về thời gian, phương pháp thanh tra, kiểm tra sẽ thông báo cụ thể trước khi tiến hành theo quy định.

Căn cứ quy định pháp luật về thanh tra, Sở Du lịch thông báo công khai để các doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra biết, phối hợp thực hiện./.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 548
Đã truy cập: 1689596