Phân công thường trực tháng 10 giải quyết các kiến nghị về lĩnh vực du lịch

04/10/2016 21:00
 Phân công thường trực tháng 10 của cán bộ thanh tra Sở giải quyết các kiến nghị về lĩnh vực du lịch

Nhằm sẵn sàng giải quyết giải quyết các kiến nghị về lĩnh vực du lịch, ngày 29/9/2016, Thanh tra Sở Du lịch Quảng Ninh phân công thường trực tháng 10, cụ thể:

1.Ngày 03/10 đến 10/10/2016

 - Tăng Thị Tuyết, Phó Chánh Thanh tra;
 - Vũ Hồng Khanh, cán bộ thanh tra;

 2.Ngày 10/10 đến 17/10/2016

- Đào Lê Trung, Chánh Thanh tra;
- Trần Thanh Tùng, cán bộ thanh tra; 
3. Ngày 17/10 đến 24/10/2016

- Tăng Thị Tuyết, Phó Chánh Thanh tra;
- Vũ Hồng Khanh, cán bộ thanh tra;

4. Ngày 24/10 đến 31/10/2016

- Đào Lê Trung, Chánh Thanh tra;
- Trần Thanh Tùng, cán bộ thanh tra 

- Thời gian thường trực từ 7h30 ngày đầu tiên đến 7h30 của ngày cuối cùng;
- Nội dung giải quyết công việc:
+ Giải quyết những kiến nghị mang tính cấp bách của khách du lịch;
+ Tổ chức kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên;
+ Trường hợp những người thường trực đang bận công việc khác, đi công tác, bị ốm…thì Chánh Thanh tra phân công tùy theo tình huống, công việc cụ thể.
- Chế độ thường trực:
Trong thời gian được phân công thường trực, Lãnh đạo và cán bộ thanh tra Sở duy trì máy điện thoại ở chế độ sẵn sàng tiếp nhận cuộc gọi, bố trí công việc riêng hợp lý để sẵn sàng nhận và triển khai nhiệm vụ./.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 14
Đã truy cập: 1689620