Thông báo Thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra Sở Du lịch Quảng Ninh

19/05/2020 00:24

Ngày 18/5/2020 Sở Du lịch ra Thông báo số 62/TB-SDL về việc Thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra Sở Du lịch Quảng Ninh.

Nội dung Thông báo:

Căn cứ Quy chế số 09-QC/TU ngày 02/12/2019 của Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành về việc thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng;

Căn cứ Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 18/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-SDL ngày 08/04/2020 của Sở Du lịch Quảng Ninh về việc Ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Du lịch Quảng Ninh;

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-SDL ngày 03/3/2020 của Sở Du lịch Thi tuyển chức danh Chánh thanh tra Sở Du lịch Quảng Ninh;

Căn cứ nhu cầu bổ nhiệm chức danh Chánh Thanh tra Sở Du lịch Quảng Ninh. Sở Du lịch thông báo thi tuyển, cụ thể như sau:

1. Vị trí thi tuyển

Chánh Thanh tra Sở Du lịch Quảng Ninh.

2. Đối tượng tham dự thi tuyển

a) Cán bộ, công chức trong quy hoạch chức danh thi tuyển hoặc tương đương, có thời gian đảm nhiệm chức danh phó trưởng phòng trở lên đang công tác tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Du lịch Quảng Ninh.

b) Cán bộ, công chức trong quy hoạch chức danh thi tuyển hoặc tương đương, có thời gian đảm nhiệm chức danh phó trưởng phòng trở lên đang công tác tại các địa phương, cơ quan, đơn vị khác trong tỉnh có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với tiêu chuẩn chức danh cần bổ nhiệm.

c) Cán bộ, công chức không trong quy hoạch chức danh dự tuyển nhưng được cơ quan có thẩm quyền (UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh) đề cử.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện

a) Tiêu chuẩn

- Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam;

- Trình độ Lý luận chính trị: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên;

- Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên.

- Ngạch công chức: Thanh tra viên hoặc tương đương trở lên;

-  Có trình độ chuyên môn của vị trí việc làm Chánh Thanh tra theo Danh mục Vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm của Sở Du lịch kèm theo Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh, có bằng  Đại học trở lên một trong số các ngành: Luật, Du lịch, Quản trị kinh doanh du lịch, Văn hóa và một số chuyên ngành khác phù hợp với  vị trí công việc.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cho Việt Nam (tương đương trình độ B hoặc A2 theo hướng dẫn quy đổi tại Công văn 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Đối với trường hợp có thời gian, kinh nghiệm công tác trong ngành Du lịch từ 10 năm trở lên, luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, có thành quả công tác định lượng được với chất lượng cao, đúng tiến độ; có sáng kiến, giải pháp công tác được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả thì được cộng 02 điểm vào điểm thi trình bày Đề án;

b) Điều kiện

- Tự nguyện đăng ký tham dự thi tuyển.

- Đảm bảo tuổi bổ nhiệm lần đầu theo quy định, nói chung còn 10 năm công tác (còn đủ thời gian công tác ít nhất 05 năm đối với trường hợp có thời gian, kinh nghiệm công tác trong ngành Du lịch từ 10 năm trở lên, luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, có thành quả công tác định lượng được với chất lượng cao, đúng tiến độ; có sáng kiến, giải pháp công tác được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả), có đủ sức khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Có 02 năm liền kề hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên tính đến thời điểm thông báo thi tuyển; được cấp có thẩm quyền nhận xét, đánh giá bằng văn bản có triển vọng phát triển;

- Không thuộc các trường hợp đang trong thời gian thi hành các hình thức kỷ luật; đang trong thời gian xem xét kỷ luật, điều tra, truy tố, xét xử; bị cấm đảm nhiệm các chức vụ theo quy định của pháp luật; trước 10 ngày thông báo thi tuyển có đơn thư tố cáo phản ánh, có căn cứ và nội dung vi phạm cụ thể cần xác minh làm rõ (tính theo dấu bưu điện hoặc sổ tiếp nhận đơn thư của cơ quan chức năng).

- Khi có thông báo thi tuyển và trong thời gian tổ chức thi tuyển, đối tượng thuộc  khoản 1, khoản 2  Điều 3 tại Quy chế kèm theo Quyết định số 54/QĐ-SDL ngày 08/4/2020 Quyết định ban hành Quy chế thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Du lịch nếu: (1) Đang đi học; (2) đang đi công tác tại nước ngoài; (3) đang mắc bệnh hiểm nghèo, mất khả năng nhận thức, đang điều trị nội trú tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; (3) Đang trong thời gian nghỉ thai sản thì được quyền không đăng ký dự thi tuyển chức danh cần bổ nhiệm.

Ngoài các trường hợp được quyền đăng ký không tham gia thi tuyển, đối tượng thuộc khoản 1, khoản 3  Điều 3 tại Quy chế kèm theo Quyết định số 54/QĐ-SDL Quyết định ban hành Quy chế thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Du lịch, nếu không đăng ký tham gia dự thi tuyển và không có lý do chính đáng được Ban lãnh đạo cơ quan phê duyệt thì sẽ đưa ra khỏi danh sách quy hoạch của cơ quan.

4. Hồ sơ đăng ký tham dự thi tuyển gồm (2 bộ)

a) Quyết định tuyển dụng công chức; Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C của Ban Tổ chức Trung ương) được cơ quan nơi người tham gia dự thi đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự thi; Đơn đăng ký thi tuyển;

b) Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ;

c) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký thi tuyển;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển;

đ) Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác; ý kiến bằng văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý cho phép tham dự thi tuyển;

e) Bản nhận xét của cấp ủy địa phương nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia thi tuyển và gia đình.

5. Thông tin về việc Thi tuyển

Thí sinh dự thi phải thực hiện 2 phần thi theo Quyết định số 54/QĐ-SDL ngày 08/4/2020 của Sở Du lịch Quảng Ninh về việc Ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Du lịch Quảng Ninh, được đăng trên Cổng thông tin điện tử thành phần Sở Du lịch Quảng Ninh. Cụ thể như sau:

a) Thi viết (02 môn bắt buộc):

- Thi Ngoại ngữ: thời gian làm bài 60 phút;

- Thi kiến thức chung: thời gian làm bài 180 phút.

b)Thi trình bày đề án:

 + Những người đã tham dự môn thi viết có kết quả điểm thi từ 50 điểm trở lên của mỗi môn thi Ngoại ngữ, Kiến thức chung thì được tham dự phần thi trình bày đề án.

+ Thời gian chuẩn bị đề án: 10 ngày, kể từ ngày có thông báo kết quả vòng thi viết.

+ Thuyết trình đề án theo thứ tự bốc thăm và trả lời câu hỏi của Hội đồng thi tuyển.

Thời gian trình bày đề án tối đa 45 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về đề án từ 30 phút đến 60 phút.

- Điểm thi trình bày đề án được chấm theo thang điểm 100, cơ cấu điểm gồm 3 phần, như sau: (1) Xây dựng đề án 20 điểm, (2) Bảo vệ đề án 40 điểm, (3) Trả lời câu hỏi chất vấn 40 điểm.

6. Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ và tổ chức thi

a) Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: 15 ngày làm việc từ ngày 20/5/2020 đến hết ngày 09/6/2020.

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Du lịch. Địa chỉ: Tầng 15, Liên cơ quan Số 2, phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hội đồng thi tuyển không trả lại hồ sơ đối với người không trúng tuyển và đã nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện dự thi hoặc không tham gia dự thi.

c) Tổ chức thi tuyển

Dự kiến thời gian tổ chức thi: tháng 6 năm 2020.

Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ qua Chánh Văn phòng Sở Du lịch, điện thoại liên hệ: 02036331666; 0912.182.756.

Sở Du lịch Quảng Ninh thông báo để các cá nhân đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn và có nhu cầu được biết, đăng ký tham gia dự thi theo quy định./.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5
Đã truy cập: 1689611