Trang chủ Thủ tục hành chính công
Danh sách thủ tục hành chính
Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Thủ tục hành chính Sở Du lịch
Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh Thủ tục hành chính Sở Du lịch
Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể Thủ tục hành chính Sở Du lịch
Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Thủ tục hành chính Sở Du lịch
Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng* hoặc bị tiêu hủy Thủ tục hành chính Sở Du lịch
Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Thủ tục hành chính Sở Du lịch
Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Thủ tục hành chính Sở Du lịch
Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Thủ tục hành chính Sở Du lịch
Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Thủ tục hành chính Sở Du lịch
Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Thủ tục hành chính Sở Du lịch
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Thủ tục hành chính Sở Du lịch
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Thủ tục hành chính Sở Du lịch
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Thủ tục hành chính Sở Du lịch
Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Thủ tục hành chính Sở Du lịch
Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện Thủ tục hành chính Sở Du lịch
Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Thủ tục hành chính Sở Du lịch
Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản Thủ tục hành chính Sở Du lịch
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dich vụ lữ hành nội địa Thủ tục hành chính Sở Du lịch
Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Thủ tục hành chính Sở Du lịch
Thủ tục cấp lại giấy phép lữ hành nội địa Thủ tục hành chính Sở Du lịch
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 71
Đã truy cập: 1692629