Trang chủ Cảng bến thủy nội địa - Cảng bến hàng hóa
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NẠO VÉT TRONG VÙNG NƯỚC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN
17/09/2019 10: 24:00
Quyết định phê duyệt Kế hoạch nâng cao chất lượng và quản lý đội tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long năm 2020
16/09/2019 09: 35:00
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Kế hoạch nâng cao chất lượng và quản lý đội tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long đến năm 2030
16/09/2019 09: 33:00
Quyết định về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch nâng cao chất lượng và quản lý đội tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long đến năm 2020
16/09/2019 09: 30:00
Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển phía Bắc (Nhóm I) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
16/09/2019 09: 28:00
Quyết định phê duyệt điều chỉnh và bổ sung nội dung quy hoạch cảng, bến tàu du lịch phục vụ tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh
16/09/2019 09: 26:00
Quyết định phê duyệt điều chỉnh và bổ sung một số nội dung trong Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
16/09/2019 09: 23:00
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
16/09/2019 09: 19:00
Công bố danh mục khu vực nạo vét trên địa bàn huyện Đầm Hà và thành phố Móng Cái năm 2019
13/03/2019 10: 09:00
Kế hoạch phát triển đội tàu vận tải khách thủy nội địa theo tuyến cố định từ bờ ra đảo đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
31/01/2018 10: 15:55
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3372
Đã truy cập: 49296729.