Trang chủ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH - Phòng Kế hoạch tài chính
Tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản
30/10/2020 10: 26:00
Thông báo Kế hoạch Tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần VIII, năm 2020-2021
05/08/2020 15: 30:00
Công bố danh mục khu vực nạo vét trên địa bàn thành phố Hạ Long năm 2020
20/05/2020 15: 54:00
Căn cứ Nghị định 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong...
Công bố công khai dự toán chi NSNN năm 2020 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh
28/04/2020 14: 54:00
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai...
Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2020 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải
28/04/2020 14: 49:00
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai...
Công bố công khai dự toán chi NSNN được giao và phân bổ đợt II năm 2020 của Sở Giao thông vận tải
10/03/2020 13: 18:00
Công bố công khai dự toán chi NSNN được giao và phân bổ đợt I năm 2020 của Sở Giao thông vận tải
29/02/2020 13: 14:00
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2019
11/02/2020 14: 43:00
Sở Giao thông vận tải hoàn thành tổ chức tổ chức các Lớp bồi dưỡng năm 2019 theo Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
05/02/2020 09: 31:00
Thực hiện Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về ban hành...
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2018
03/02/2020 09: 52:00
12345
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1032
Đã truy cập: 1290656