Trang chủ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH - Thanh tra sở
Quyết định phân công cán bộ thực hiện công tác Tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Tiếp công dân của Sở GTVT tháng 12/2022
28/11/2022 07: 31:00
Quyết định phân công cán bộ thực hiện công tác Tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Tiếp công dân của Sở GTVT tháng 11/2022
01/11/2022 17: 40:00
Phân công cán bộ thực hiện công tác Tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Tiếp công dân của Sở tháng 10/2022
28/09/2022 07: 55:00
Phân công cán bộ thực hiện công tác Tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Tiếp công dân của Sở GTVT tháng 9/2022
30/08/2022 12: 45:00
Phân công cán bộ thực hiện công tác Tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Tiếp công dân của Sở GTVT tháng 8/2022
29/07/2022 14: 00:00
Quyết định về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh
19/07/2022 07: 40:00
Quyết định về việc ban hành Nội quy tại Phòng tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh
19/07/2022 07: 35:00
Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công
01/07/2022 20: 44:00
Tham gia phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
17/05/2022 15: 54:00
Tổ chức ký Kế hoạch phối hợp trong công tác kiểm soát tải trọng
17/05/2022 15: 51:00
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 180
Đã truy cập: 1626284