Trang chủ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH - Thanh tra sở
Quyết định phân công cán bộ thực hiện công tác Tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Tiếp công dân của Sở GTVT tháng 5/2023
28/04/2023 07: 54:41
Quyết định phân công cán bộ thực hiện công tác Tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Tiếp công dân của Sở GTVT tháng 3/2023
02/03/2023 11: 16:37
Quyết định phân công cán bộ thực hiện công tác Tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Tiếp công dân của Sở GTVT tháng 01/2023
27/12/2022 11: 02:00
Quyết định phân công cán bộ thực hiện công tác Tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Tiếp công dân của Sở GTVT tháng 12/2022
28/11/2022 07: 31:00
Quyết định phân công cán bộ thực hiện công tác Tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Tiếp công dân của Sở GTVT tháng 11/2022
01/11/2022 17: 40:00
Phân công cán bộ thực hiện công tác Tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Tiếp công dân của Sở tháng 10/2022
28/09/2022 07: 55:00
Phân công cán bộ thực hiện công tác Tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Tiếp công dân của Sở GTVT tháng 9/2022
30/08/2022 12: 45:00
Phân công cán bộ thực hiện công tác Tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Tiếp công dân của Sở GTVT tháng 8/2022
29/07/2022 14: 00:00
Quyết định về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh
19/07/2022 07: 40:00
Quyết định về việc ban hành Nội quy tại Phòng tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh
19/07/2022 07: 35:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1040
Đã truy cập: 1768191