Trang chủ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH - Văn phòng Sở
Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá
27/05/2024 17: 19:00
Xoá các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT
24/05/2024 12: 41:38
Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 Đơn vị: Cơ quan Văn phòng Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh
23/05/2024 14: 41:22
Sao gửi Quy định số 146-QĐ/TW ngày 14/5/2024 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh
22/05/2024 09: 13:06
Thông báo nhu cầu tiếp nhận viên chức về công tác tại Trạm Quản lý vận tải quá cảnh đường bộ Việt-Trung thuộc Sở Giao thông vận tải
22/05/2024 08: 34:24
Thông báo văn bản của Chính phủ mới ban hành
21/05/2024 15: 56:00
Thông báo văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông mới ban hành
21/05/2024 15: 49:00
Sao gửi Quy định số 147-QĐ/TW ngày 14/5/2024 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước
21/05/2024 09: 09:34
Triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong tháng 5/2024
19/05/2024 10: 55:47
Từng bước hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2024
19/05/2024 09: 56:57
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 113
Đã truy cập: 1806341