Trang chủ TIN HOẠT ĐỘNG - Tin hoạt động trong ngành
Thông báo Thông tư số 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng mới ban hành
22/10/2022 12: 17:00
Thông báo Thông tư số 21/2022/TT-BKHĐT ngày 30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới ban hành
22/10/2022 12: 13:00
Tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 14/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh
21/10/2022 09: 24:00
Sao gửi Thông báo số 760-TB/TU ngày 20/10/2022 của Tỉnh ủy Quảng Ninh
21/10/2022 09: 01:00
Sao gửi Thông báo Kết luận số 20-TB/TW ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị
21/10/2022 08: 59:00
Sao gửi Thông báo Kết luận số 716-TB/TU ngày 30/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh
21/10/2022 08: 56:00
Triển khai thực hiện Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
21/10/2022 08: 46:00
Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông tích cực triển khai công tác khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra để đảm bảo an toàn giao thông năm 2022
19/10/2022 17: 53:00
Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022 của Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông
19/10/2022 08: 48:00
Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2022 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải
19/10/2022 08: 11:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 113
Đã truy cập: 1354533