PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

10/06/2022
 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH: NGUYỄN VĂN CHINH 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố

- Trình độ LLCC: Cao cấp

- Điện thoại: 02033.844.442

- Email: nguyenvanchinh.sgtvt@quangninh.gov.vn 

 

Công việc được chính được giao: Phụ trách công tác đầu tư xây dựng cơ bản; các dự án dự án triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP); công tác lựa chọn nhà thầu;

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: TRẦN TRỌNG TOÀN 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ, Kỹ sư xây dựng cầu đường 

- Trình độ LLCC: Cao cấp

- Điện thoại: 02033.846.815

- Email:  trantrongtoan.sgtvt@quangninh.gov.vn 

 

Công việc được chính được giao: Công tác quản lý bảo trì đường bộ; hạch toán, định giá tài sản hạ tầng giao thông; công tác bảo vệ môi trường; phát triển khoa học - công nghệ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

KẾ TOÁN TRƯỞNG: HOÀNG THU TRINH

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán

- Trình độ LLCC: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.846.815

- Email: hoangthutrinh@quangninh.gov.vn 

 

Công việc được chính được giao: Công tác tài chính, kế toán toàn ngành.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

CHUYÊN VIÊN: NGUYỄN MẠNH HÙNG

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường bộ; Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư KTXD; Thạc sĩ QLDA 

- Trình độ LLCC: Sơ cấp

- Điện thoại: 02033.846.815

- Email: nguyenmanhhung@quangninh.gov.vn 

 

Công việc được chính được giao: Công tác quy hoạch đường bộ, đường sắt, sân bay, khu công nghiệp, khu đô thị. Trả lời kiến nghị của cử tri.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

CHUYÊN VIÊN: PHẠM TRUNG KIÊN

 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường bộ

- Trình độ LLCC: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.844.442 

- Email:phamtrungkien.sgtvt@quangninh.gov.vn

 

Công việc được chính được giao: Xây dựng kế hoạch và theo dõi các dự án nguồn vốn quỹ bảo trì đường bộ.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

CHUYÊN VIÊN: TRẦN HOÀI YÊN

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD; Cử nhân Kinh tế

- Trình độ LLCC: Trung cấp

- Điện thoại: 02033.846.815

- Email: tranhoaiyen@quangninh.gov.vn 

 

Công việc được chính được giao: Công tác quản lý phí, lệ phí và các ấn chỉ của Sở GTVT. Tham gia xây dựng kế hoạch bảo trì đường bộ. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 574
Đã truy cập: 1774662