PHÒNG QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG

23/07/2019
 
 
 
TRƯỞNG PHÒNG: NGUYỄN VĂN PHÚC

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng đường ô và đường thành phố, cử nhân kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0988.238.889

- Email: nguyenvanphuc@quangninh.gov.vn

 

Công việc được giao: Phụ trách chung việc tham mưu các lĩnh vực quản lý, bảo vệ KCHT giao thông và ATGT trên địa bàn tỉnh

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: TRỊNH VĂN SÁNG

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng đường ô và đường thành phố

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0915.188.727

- Email: trinhvansang@quangninh.gov.vn

 

Công việc được giao: Phụ trách lĩnh vực quản lý, bảo vệ KCHT giao thông và ATGT đường bộ; công tác cấp phép công trình sử dụng, khai thác đường bộ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CHUYÊN VIÊN: PHẠM THANH TÙNG

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường, Thạc sĩ quản lý kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0913.079.715

- Email: phamthanhtung.sgtvt@quangninh.gov.vn

 

Công việc được giao: Tham mưu QLNN lĩnh vực ATGT đường bộ, đường thủy; công tác cấp phép hoạt động cảng bến thủy nội địa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CHUYÊN VIÊN: VŨ THỊ HOÀN

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý xây dựng

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0917.313.666

- Email: vuthihoan@quangninh.gov.vn

 

Công việc được giao: Tham mưu QLNN lĩnh vực quản lý bảo trì, bảo vệ KCHT giao thông và ATGT đường bộ khu vực miền tây tỉnh, dự án BOT; công tác cấp phép phương tiện quá khổ, quá tải trọng đường bộ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CHUYÊN VIÊN: TRIỆU THỊ QUỲNH NGA

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0904.088.408

- Email: trieuthiquynhnga@quangninh.gov.vn

 

Công việc được giao: Tham mưu QLNN lĩnh vực quản lý bảo trì, bảo vệ KCHT giao thông và ATGT đường bộ khu vực miền đông, đưởng thủy nội địa địa phương, đường sắt toàn tỉnh.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

CHUYÊN VIÊN: BÙI NGỌC DŨNG

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng đường ô và đường thành phố

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0973.955.888

- Email: buingocdung@quangninh.gov.vn

 

Công việc được giao: Tham mưu QLNN lĩnh vực quản lý bảo trì, bảo vệ KCHT giao thông và ATGT đường bộ miền tây và hệ thống đường bộ cao tốc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

CHUYÊN VIÊN: VŨ TIẾN ĐẠT

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông

- Lý luận chính trị: 

- Điện thoại: 0869.226.899

- Email: vutiendat3@quangninh.gov.vn

 

Công việc được giao: (Đang cập nhật)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 113
Đã truy cập: 1620241