PHÒNG QUẢN LÝ VẬN TẢI VÀ PHƯƠNG TIỆN

03/10/2022

 

 

TRƯỞNG PHÒNG: MẠC ĐỨC SƠN

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế; Đại học Luật; Đại học Kế toán

- Trình độ LLCT: Đang học Cap cấp tập trung

- Điện thoại: 033.3640358

- Email:  macducson@quangninh.gov.vn

 

Công việc chính được giao (ký hiệu P2):

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải đường thủy.

- Phối hợp theo dõi quản lý về quy hoạch, quy chế, quy chuẩn, đề án, kế hoạch, pháp chế, kiểm tra, giám sát, tập huấn về vận tải.

- Quản lý, theo dõi việc kê khai giá và thực hiện giá cước vận tải đối với các đối tượng thuộc diện phải kê khai theo quy định trong lĩnh vực vận tải đường thủy.

- Tham gia Hội đồng đánh giá chất lượng tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

- Tham gia các nội dung giải quyết kiến nghị của cử tri, trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh trong lĩnh vực vận tải đường thủy.

- Thực hiện một số công việc đột xuất khác do Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công, sau đó báo cáo lại với Trưởng Phòng những kết quả công việc đã giải quyết và những tồn tại để Trưởng Phòng giải quyết tiếp. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: VƯƠNG QUỐC TRỌNG

 

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Ô tô

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 033.3640358

- Email: vuongquoctrong@quangninh.gov.vn 

 

Công việc chính được giao (ký hiệu P1):

Tham mưu, giúp Trưởng phòng và Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải đường bộ.

- Phối hợp theo dõi quản lý về quy hoạch, quy chế, quy chuẩn, đề án, kế hoạch, pháp chế, kiểm tra, giám sát, tập huấn về vận tải.

- Theo dõi, đôn đốc Trung tâm sát hạch lái xe và giám sát GTVT đường bộ Quảng Ninh thực hiện Kế hoạch giám sát GTVT đường bộ trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện một số công việc đột xuất khác do Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công, sau đó báo cáo lại với Trưởng Phòng những kết quả công việc đã giải quyết và những tồn tại để Trưởng Phòng giải quyết tiếp.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

CHUYÊN VIÊN: NGUYỄN MẠNH TÙNG

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế công nghiệp, Đại học Kinh tế vận tải và Du lich

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 033.3640358

- Email:  nguyenmanhtung@quangninh.gov.vn

 

Công việc chính được giao (ký hiệu CV1):

Trực tiếp tham mưu, triển khai xây dựng quy hoạch, quy chế, quy chuẩn, đề án, kế hoạch, pháp chế, kiểm tra, giám sát, tập huấn về vận tải.

- Quản lý theo chuyên ngành các hoạt động vận tải và dịch vụ vận tải liên quan đến hàng không, đường sắt đô thị.

- Tham gia thành viên Hội đồng thẩm định giá về lĩnh vực quản lý vận tải.

- Quản lý hoạt động của xe du lịch tự lái; tham mưu trong công tác xây dựng nội dung và triển khai thực hiện thỏa thuận đã ký kết về vận tải đường bộ quốc tế giữa Sở GTVT Quảng Ninh (Việt Nam) và Ty Giao thông vận tải Quảng Tây (Trung Quốc).

- Quản lý, theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp, phương tiện hoạt động vận tải hành khách bằng xe điện; xe du lịch 2 tầng thoáng nóc.

- Tổng hợp báo cáo sản lượng vận tải, báo cáo họp giao ban, trả lời kiến nghị cử tri, trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh trong lĩnh vực vận tải đường bộ.

- Thực hiện một số công việc đột xuất khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

CHUYÊN VIÊN: LÊ THỊ HẢI BÌNH

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải và du lịch

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 033.3640358

- Email:  lehaibinh@quangninh.gov.vn

 

Công việc chính được giao (ký hiệu CV2):

 

Tham mưu, triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về phương tiện, hoạt động vận tải và dịch vụ vận tải đường bộ.

- Quản lý, theo dõi hoạt động của các đơn vị, phương tiện vận tải hành khách bằng xe buýt, xe taxi. Thực hiện các TTHC về cấp, cấp lại phù hiệu xe buýt, xe taxi.

- Phối hợp với CV1 tham gia các nội dung giải quyết kiến nghị của cử tri, trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh trong lĩnh vực vận tải đường bộ.

- Rà soát, bổ sung và xây dựng quy trình các thủ tục hành chính.

- Thực hiện một số công việc đột xuất khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

CHUYÊN VIÊN: NGUYỄN THÀNH CÔNG

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý kinh doanh

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 033.3640358

- Email:  nguyenthanhcong@quangninh.gov.vn

 

Công việc chính được giao (ký hiệu CV3):

 

Quản lý, theo dõi hoạt động của các đơn vị, phương tiện vận tải hành khách bằng đường bộ theo tuyến cố định.

- Tham mưu xây dựng quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định đã được công bố. Thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, quản lý hoạt động của các bến xe.

- Quản lý, theo dõi việc kê khai giá và thực hiện giá cước vận tải đối với các đối tượng thuộc diện phải kê khai theo quy định trong lĩnh vực vận tải đường bộ.

- Thực hiện các TTHC về chấp thuận tuyến VTK cố định, cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định, xe trung chuyển, công bố và công bố lại hoạt động bến xe.

- Tham gia xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh của phòng.

- Thực hiện một số công việc đột xuất khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

CHUYÊN VIÊN: VŨ DUY HƯNG

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công nghệ kỹ thuật ô tô.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 033.3640358

- Email:  vuduyhung.sgtvt@quangninh.gov.vn

 

Công việc chính được giao (ký hiệu CV4):

 

Thực hiện các TTHC cấp, cấp lại đăng ký xe máy chuyên dùng, Giấy phép liên vận Việt – Lào, Việt Nam – Campuchia; cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.

- Theo dõi công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ.

- Thực hiện một số công việc đột xuất khác do Lãnh đạo Phòng phân công. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

CHUYÊN VIÊN: VŨ THẾ ANH

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chuyên dùng

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 033.3640358

- Email:  vutheanh@quangninh.gov.vn

 

 Công việc chính được giao (ký hiệu CV5):

 

Tham mưu, triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về phương tiện, hoạt động vận tải và dịch vụ vận tải đường thủy.

- Tham gia các nội dung giải quyết kiến nghị của cử tri, trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh trong lĩnh vực vận tải đường thủy.

- Quản lý, theo dõi việc kê khai giá và thực hiện giá cước vận tải đối với các đối tượng thuộc diện phải kê khai theo quy định trong lĩnh vực vận tải đường thủy.

- Thực hiện các TTHC về cấp, cấp lại đăng ký phương tiện thủy nội địa, phương tiện vui chơi giải trí dưới nước, biển hiệu tàu thủy vận tải khách du lịch.

- Xây dựng kế hoạch, tham mưu văn bản triển khai và báo cáo kết quả thực hiện trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Theo dõi hoạt động của loại hình kinh tế tập thể.

- Thực hiện một số công việc đột xuất khác do Lãnh đạo Phòng phân công. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

CHUYÊN VIÊN: NGUYỄN THỊ LUYẾN (đang cập nhât)

 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại: 

- Email:  

 

Công việc chính được giao (ký hiệu CV6):

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 107
Đã truy cập: 1563890