PHÒNG QUẢN LÝ VẬN TẢI VÀ PHƯƠNG TIỆN

12/03/2020

 

Trưởng phòng: TRẦN MẠNH HÙNG

 

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh,  Đại học Cơ khí

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0903.268.829

- Email: tranmanhhung@quangninh.gov.vn

 

Công việc chính được giao:

- Chỉ đạo điều hành toàn diện mọi hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Lãnh đạo Sở và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ của phòng;

- Trực tiếp quản lý tham mưu cho Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực vận tải đường bộ;

- Trực tiếp phê duyệt, trình phê duyệt các TTHC về lĩnh vực vận tải của Phòng tại Trung tâm PVHCC tỉnh theo chủ trương 5 tại chỗ của Chủ tịch UBND Tỉnh;

- Tham gia thành viên Ban phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Phó trưởng phòng: VƯƠNG QUỐC TRỌNG

 

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Ô tô

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 033.3640358

- Email: vuongquoctrong@quangninh.gov.vn 

 

Công việc chính được giao:

- Trực tiếp quản lý tham mưu cho Lãnh đạo Sở, giúp Trưởng phòng triển khai thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực vận tải đường thủy;

- Phối hợp theo dõi quy hoạch, kế hoạch, đề án, phương án; giám sát hoạt động kinh doanh vận tải để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về vận tải trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện một số công việc đột xuất khác do lãnh đạo phân công;

  • Thường trực, điều hành công việc của phòng trong thời gian Trưởng phòng đi công tác hoặc nghỉ làm việc theo chế độ.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Phó trưởng phòng: MẠC ĐỨC SƠN

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế; Đại học Luật; Đại học Kế toán

- Trình độ LLCT: Đang học Cap cấp tập trung

- Điện thoại: 033.3640358

- Email:  macducson@quangninh.gov.vn

 

Công việc chính được giao:

(Đang học Cao cấp lý luận tập trung tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chuyên viên: NGUYỄN MẠNH TÙNG

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế công nghiệp, Đại học Kinh tế vận tải và Du lich

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 033.3640358

- Email:  nguyenmanhtung@quangninh.gov.vn

 

Công việc chính được giao:

- Tham mưu, triển khai các văn bản của TW, Tỉnh và các quy hoạch, đề án, kế hoạch, quy chế, pháp chế, đào tạo, tập huấn các văn bản QPPL về quản lý vận tải;

- Thành viên hội đồng thẩm định giá về lĩnh vực quản lý vận tải;

- Theo dõi, quản lý tổng hợp về bến ô tô, xe điện, xe du lịch tự lái, xe buýt và hàng không;

- Tham mưu báo cáo chung, báo cáo kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực vận tải;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chuyên viên: LÊ THỊ HẢI BÌNH

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải và du lịch

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 033.3640358

- Email:  lehaibinh@quangninh.gov.vn

 

Công việc chính được giao:

- Thường trực tại Trung tâm tiếp nhận, cấp, đổi, thu hồi các TTHC của phòng;

- Quản lý phôi các loại; đầu mối thẩm định, rà soát, công bố, công bố lại các TTHC của phòng; quản lý thời gian làm việc các thành viên phòng tại Trung tâm;

- Theo dõi, quản lý cấp đăng ký, biển hiệu tàu, phù hiệu xe buýt trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chuyên viên: NGUYỄN THÀNH CÔNG

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý kinh doanh

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 033.3640358

- Email:  nguyenthanhcong@quangninh.gov.vn

 

Công việc chính được giao:

- Theo dõi tổng hợp, tham mưu xử lý các đơn vị vi phạm các điều kiện kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh;

- Tham gia xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch, quy chế về lĩnh vực vận tải bộ;

- Theo dõi  vận tải khách tuyến cố định, xe trung chuyển, xe nội bộ, xe hợp đồng; phối hợp với CV6 giám sát, xử lý, phương tiện, doanh nghiệp qua thiết bị giám sát hành trình;

- Theo dõi áp dụng công nghệ trong quản lý hoạt động vận tải đường bộ;

- Theo dõi, quản lý giá cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện một số công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chuyên viên: VŨ DUY HƯNG

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ công nghệ kỹ thuật ô tô.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 033.3640358

- Email:  vuduyhung.sgtvt@quangninh.gov.vn

 

Công việc chính được giao:

- Theo dõi, thẩm định, rà soát công bố TTHC và báo cáo số liệu: (1) Thiết kế cải tạo xe cơ giới; (2) Xe máy chuyên dùng; (3) Xe taxi trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì tổng hợp số liệu xác nhận tình trạng xe, trực tiếp xác nhận tình trạng xe taxi, xe biển kiểm soát A...;

- Thực hiện một số công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chuyên viên: VŨ THẾ ANH

 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chuyên dùng

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 033.3640358

- Email:  vutheanh@quangninh.gov.vn

 

 Công việc chính được giao:

- Định kỳ tháng, quý, năm tổng hợp báo cáo thực hiện nhiệm vụ của phòng; tham gia xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch, quy chế về lĩnh vực vận tải thủy, bộ;

- Theo dõi, quản lý hoạt động vận tải xe taxi, xe tải, xe công ten nơ; phối hợp với CV6 giám sát, xử lý, phương tiện, doanh nghiệp qua thiết bị giám sát hành trình;

- Tổng hợp, theo dõi tham mưu xử lý các phương tiện vi phạm trở quá tải trọng;

- Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chuyên viên: MẠC HẢI NINH

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Vận tải

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

- Điện thoại: 033.3640358

- Email:  machaininh@quangninh.gov.vn

 

Công việc chính được giao:

- Theo dõi, thẩm định, xác nhận tình trạng xe, báo cáo số liệu TTHC: (1) Giấy phép kinh doanh vận tải; (2) Phù hiệu: xe tải, xe công ten nơ, xe hợp đồng, xe tuyến cố định, xe nội bộ, xe trung chuyển…; Giấy liên vận Việt – Lào, Campuchia;

 - Theo dõi phương tiện qua thiết bị giám sát hành trình; hàng tháng, báo cáo, tham mưu, xử lý các phương tiện vi phạm theo quy định;

- Hàng tháng tổng hợp, báo cáo toàn bộ phương tiện cấp phù hiệu cho Cục Thuế tỉnh để thu thuế theo Kế hoạch chống thất thu thuế của Tỉnh;

- Thực hiện một số công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chuyên viên: LÊ VĂN HÙNG (chuyên viên biệt phái)

 

 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0903.294.375

- Email:  levanhung@quangninh.gov.vn 

 

Công việc chính được giao:

- Tham mưu, triển khai các văn bản của TW, Tỉnh và các quy hoạch, đề án, kế hoạch, quy chế, pháp chế, đào tạo, tập huấn các văn bản QPPL về lĩnh đường thủy;

- Theo dõi, quản lý giá cước vận tải đường thủy trên địa bàn tỉnh;

- Thụ lý và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý đường thủy;

- Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 173
Đã truy cập: 609480