Công đoàn Ngành

23/08/2017

Chủ tịch Công đoàn Ngành:  NGUYỄN NGỌC HƯNG

 

- Trinh độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh và Công đoàn.

- Trinh độ LLCC: Cao cấp

- Nhiệm vụ chính được giao: Lãnh đạo điều hành hoạt động Công đoàn Ngành Giao thông Vận tải Quảng Ninh

- Số điện thoại: 033.3846.335

- Email: cdnggtvt.ldld@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành: LÊ HỒNG DƯỠNG

 

- Trinh độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nhiệm vụ chính được giao: Phụ trách công tác kiểm tra; Công tác An toàn vệ sinh lao động Ngành Giao thông vận tải Quảng Ninh

- Số điện thoại: 033.3846.335

- Email: cdnggtvt.ldld@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên Công đoàn Ngành: PHẠM THỊ KIM NGÂN

 

- Trinh độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Nhiệm vụ chính được giao: Phụ trách công tác nữ công; Công tác tài chính; Công tác Văn phòng Công đoàn Ngành Giao thông vận tải Quảng Ninh

- Số điện thoại: 033.3846.335

- Email: cdnggtvt.ldld@quangninh.gov.vn

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 144
Đã truy cập: 609451