Thanh tra Sở

08/05/2019

LÃNH ĐẠO THANH TRA SỞ

 

 Chánh thanh tra: VŨ VĂN BẰNG

 

 

 

 

 

 

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng.

- Trình độ LLCT : Cao cấp.

- Công việc được giao :

 + Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra theo đoàn.

+ Phụ trách địa bàn và trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Đội TTGT chuyên ngành số 2, số 3, số 4 và Đội TTHC.

+ Trực tiếp theo dõi, giám sát hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp, đổi Giấy phép lái xe theo sự phân công của Sở và quy định của pháp luật; trực tiếp theo dõi công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị hoặc của ngành khi được phân công.

+ Theo dõi , chỉ đạo và hướng dẫn về nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính chung cho toàn đơn vị.

+ Xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chánh thanh tra theo ủy quyền. Ký các văn bản chỉ đạo, báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

+ Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra theo đoàn thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc theo sự phân công của Chánh thanh tra.

+ Phụ trách chuyên sâu trong công tác đảm bảo giao thông, bảo vệ công trình giao thông đường bộ, đường thủy liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Điện thoại di động : 0915.105.255

- Email : vuvanbang.sgtvt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Phó chánh thanh tra: BÙI MINH TIẾN

 

 

 

 

 

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Tin học; Cử nhân Luật .

- Chức vụ hiện tại : Phó chánh thanh tra. Kiêm Trạm trưởng trạm KTTT xe Lưu động.

- Trình độ LLCT : Trung cấp.

- Công việc được giao :

+ Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn được phân công theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

+ Phụ trách địa bàn và trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của đội TTGT chuyên ngành số 1, số 7, Trạm kiểm tra tải trọng lưu động.

+ Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo công tác kiểm soát tải trọng xe.

+ Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền của Chánh thanh tra khi được ủy quyền. Ký các văn bản chỉ đạo, báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công.

+ Phụ trách chuyên sâu công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy liên quan đến chức năng, nhiệm vụ chung của toàn đơn vị.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh thanh tra phân công.

- Điện thoại di động : 0915.105.255

- Email : buiminhtien.sgtvt@quangninh.gov.vn

 


 

VĂN PHÒNG THANH TRA SỞ

 

Chánh văn phòng: NGUYỄN THỊ THANH HUỆ

 

- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT : Tương đương Trung cấp.

- Công việc được giao : Phụ trách chung mọi hoạt động của Văn phòng cơ quan; Trực tiếp phụ trách công tác Tài chính-Kế toán; quản lý nhân sự; Đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; Thi đua, khen thưởng; công tác đối nôi-đối ngoại và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo đơn vị phân công.

- Điện thoại : 033.3837.668

- Điện thoại di động : 0972.626.668

- Email : nguyenthithanhhue.sgtvt@quangninh.gov.vn

 

 

 

  Thanh tra viên: TRIỆU THỊ HOA NGÂN

 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế.

- Trình độ LLCT : Tương đương Trung cấp

- Công việc được giao : Thanh tra viên- Chuyên viên văn phòng.

- Điện thoại di động : 0984.840.158.

- Email : trieuthihoangan@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

Thanh tra viên: PHẠM THỊ CHANG

 

 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế.

- Chức vụ hiện tại : Thanh tra viên.

- Trình độ LLCT : Tương đương Trung cấp

- Công việc được giao : Thanh tra viên- Chuyên viên văn phòng.

- Điện thoại di động : 0168.6666.522

Email 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán trưởng: BÙI THỊ THU HUYỀN

 

 

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT : Tương đương trung cấp

- Công việc được giao : Phụ trách tài chính của cơ quan.

- Điện thoại di động : 0911.828.985

Email: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn thư: ĐỖ THỊ NHUNG

 

 

- Trình độ chuyên môn : Chứng chỉ văn thư lưu trữ.

- Trình độ LLCT :

- Điện thoại di động : 0168.3774.398

Email:

 

 

 

 

 

 

 

Lái xe văn phòng: BÙI VĂN THẮNG

 

- Trình độ chuyên môn : Đại học Luật.

- Trình độ LLCT : Tương đương trung cấp

- Công việc được giao : Lái xe văn phòng.

- Điện thoại di động : 0904.701.017

Email: 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 ĐỘI THANH TRA HÀNH CHÍNH

 

 

Đội trưởng: TRẦN QUỐC THUẦN

 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế.

- Trình độ LLCT : Trung cấp.

- Công việc được giao : Phụ trách chung mọi hoạt động của Đội Thanh tra hành chính. Trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân; Tham mưu, giúp việc trong việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng của đơn vị và của ngành; Nghiên cứu và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan đến mọi hoạt động của đơn vị đến CBCC, LĐ.

- Điện thoại : 033.2210.715

- Điện thoại di động : 0913.508.955

- Email : tranquocthuan@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Phó đội trưởng: TRẦN THỊ MINH

 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT : Tương đương Trung cấp

- Công việc được giao : Phụ trách công tác xử lý vi phạm hành chính; giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Điện thoại di động : 0902.268.505

- Email :
 

 

 

 

 

 

 

Phó đội trưởng: PHẠM VÂN ANH

 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT : Tương đương Trung cấp

- Công việc được giao : Phụ trách công tác tổng hợp báo cáo.

- Điện thoại di động : 0915.105.255.

- Email : phamvananh.sgtvt@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Thanh tra viên: NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG

 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế .

- Trình độ LLCT : Tương đương Trung cấp

- Công việc được giao : Trực tiếp xử lý hồ sơ vi phạm hành chính.

- Điện thoại di động : 0936.198.972

Email :

 

 

 

 

 

 


 

ĐỘI THANH TRA GIAO THÔNG CHUYÊN NGÀNH SỐ 1 - TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG

 

 

Đội trưởng: MAI VĂN TRƯỜNG

 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật.

- Chức vụ hiện tại : Đội trưởng Đội TTGT chuyên ngành số 1. Kiêm phó trạm trưởng trạm KTTT xe Lưu động.

- Trình độ LLCT : Trung cấp.

- Công việc được giao : Phụ trách chung mọi hoạt động của Đội TTGT chuyên ngành số 1 trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa (địa bàn hoạt động thuộc các địa phương: Quảng Yên, Đông Triều, Uông Bí) .

- Điện thoại di động : 0903.267.708

- Email :
 

 

 

 

 

 

 

Đội trưởng: NGUYỄN MẠNH HÙNG

 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật.

- Chức vụ hiện tại : Đội trưởng. Kiêm phó Trạm trưởng trạm KTTT xe Lưu động.

- Trình độ LLCT : Tương đương Trung cấp.

- Công việc được giao : Phụ trách địa bàn thuộc phạm vi quản lý và điều hành mọi hoạt động của Trạm khi Trạm Trưởng phân công.

- Điện thoại di động : 0912.469.466

- Email :
 

 

 

 

 

 

Phó đội trưởng: ĐÀO BÁ THỦY

 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị Kinh doanh.

- Chức vụ hiện tại : Phó Đội trưởng- Trạm KTTTX lưu động.

- Trình độ LLCT :

- Công việc được giao : Phối hợp thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát tại Trạm KTTTX lưu động đã được Chánh thanh tra Sở phê duyệt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trạm trưởng Trạm KTTTX lưu động.

- Điện thoại di động : 0936.547.968

- Email :
 

 

 

 

 

 

Phó đội trưởng: VŨ VIỆT HẢI

 

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân khoa học môi trường.

- Chức vụ hiện tại : Phó Đội trưởng- Trạm KTTTX lưu động.

- Trình độ LLCT :

- Công việc được giao : Phối hợp thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát tại Trạm KTTTX lưu động đã được Chánh thanh tra Sở phê duyệt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trạm trưởng Trạm KTTTX lưu động.

- Điện thoại di động : 0936.668.618.

- Email :
 

 

 

 

 

 

 

Thanh tra viên: ĐẶNG VƯƠNG TÂN

 

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ ngành kinh tế công nghiệp.

- Chức vụ hiện tại : Thanh tra viên- Trạm KTTTX lưu động.

- Trình độ LLCT : Tương đương Trung cấp

- Công việc được giao : Thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính.

- Điện thoại di động : 0912.091.223

- Email :
 

 

 

 

 

 

 

Thanh tra viên: VŨ THÀNH CHUNG

 

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế xây dựng.

- Chức vụ hiện tại : Thanh tra viên- Đội TTGTCN số 1.

- Trình độ LLCT :

- Công việc được giao : Thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính.

- Điện thoại di động : 0963.341.366

- Email :
 

 

 

 

 

 

 

Lái xe: MẠC XUÂN HẠ

 

- Trình độ chuyên môn : Đại học Luật.

- Trình độ LLCT : Tương đương trung cấp

- Công việc được giao : Lái xe đội TTGT số 1.

- Điện thoại di động : 0912.679.289

 

 

 

 

 

 


 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 746
Đã truy cập: 1619000