Đẩy nhanh công tác giải ngân các nguồn vốn do Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông quản lý

18/10/2019 15:33

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tổng cục ĐBVN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở GTVT, nhiều giải pháp đã được triển khai để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn đầu tư.

Tuy nhiên, theo thực tế tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư tại Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông trong 9 tháng đầu năm 2019 vẫn chưa cao do phân khai kế hoạch vốn Quỹ Bảo trì đường bộ các công trình chậm, đến nay còn một số dự án mới phê duyệt hoặc một số dự án mới phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để triển khai đấu thầu.

Từ đầu năm đến 30/9/2019, Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông được giao Kế hoạch thuộc các nguồn vốn (Nguồn Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương; Nguồn Quỹ Bảo trì đường bộ Địa phương; Nguồn Ngân sách sự nghiệp; Nguồn Xây dựng cơ bản) là: 269.646 triệu đồng và tổng kinh phí được cấp: 196.497 triệu đồng. Đã giải ngân tổng các nguồn vốn: 83.789 triệu đồng, đạt 43% vốn được cấp, công tác giải ngân đến nay còn thấp.

Việc giải ngân chậm vì đầu năm tập trung chủ yếu cho thanh toán các công trình đã quyết toán, công trình hoàn thành và công trình chuyển tiếp, các dự án mới đang thực hiện thủ tục đầu tư do vướng mắc thủ tục về chuyển tài sản trên các tuyến quốc lộ và tỉnh mới ban hành Quyết định 17/2019/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 Quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ kinh phí thực hiện và thanh toán, quyết toán nhiệm vụ, đề tài, dự án, công trình sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh nên đến nay một số dự án còn đang trình phê duyệt, chưa giải ngân, cùng với đó là giải phóng mặt bằng.

 

Để tập trung cho công tác giải ngân nguồn vốn không chỉ có ý nghĩa sử dụng hết nguồn vốn được phân bổ, mà quan trọng hơn việc giải ngân vốn năm nay sẽ tạo động lực duy trì chất lượng công trình giao thông và đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho hai năm cuối của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách từ nay đến cuối năm là phải gỡ nút thắt để giải ngân vốn đạt 100% kế hoạch được giao, qua đó tạo nguồn lực cho tăng trưởng chung của tỉnh.

 

Xác định được nhiệm vụ trọng tâm, Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở GTVT về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn:

 

  1. Khẩn trương hoàn thành việc giao chi tiết hết nguồn vốn kế hoạch đầu tư năm 2019;

 

  1. Tổ chức kiểm tra, giao ban định kỳ để xử lý các vướng mắc và có các biện pháp hữu hiệu nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2019;

 

  1. Tiến hành tổ chức đấu thầu các công trình làm mới năm 2019 theo hướng đấu thầu qua mạng để lựa chọn được nhà thầu có năng lực, đảm bảo tính khách quan;

 

  1. Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công để kịp thời tháo gỡ;

 

  1. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng, thủ tục thanh toán, quyết toán....

 

Như vậy, cùng với các nhiệm vụ trọng tâm đã được Tổng cục ĐBVN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở GTVT đề ra, Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông quyết tâm từ nay đến 31/12/2019 sẽ giải ngân 100% vốn được cấp.

Ban Quản lý Dự án Vốn sự nghiệp giao thôngGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 478
Đã truy cập: 422318