Banh hành Kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu trong giai đoạn thi công các dự án xây dựng công trình giao thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

06/02/2020 08:35

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quy định tại Quyết định số 3176/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh.

 

Sở Giao thông vận tải ban hành kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu trong giai đoạn thi công đối với các dự án xây dựng công trình giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

 

Nội dung chi tiết và danh mục dự án kiểm tra kèm theo Kế hoạch kiểm tra số 370/SGTVT-QLCL ngày 04/2/2020 của Sở GTVT Quảng Ninh (tải văn bản)

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thôngGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 95
Đã truy cập: 1713373