Tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đảm bảo an toàn, sức khỏe, tạo sự yên tâm cho học viên tham gia học lái xe và thí sinh tham dự sát hạch lái xe.

06/03/2020 15:22

Ngày 29/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ra Thông báo số 40/TB-UBND về việc “Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác chuẩn bị tổ chức học sinh đi học trở lại”.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đảm bảo an toàn, sức khỏe, tạo sự yên tâm cho học viên tham gia học lái xe và thí sinh tham dự sát hạch lái xe (sau đây gọi chung là học viên).

Sở Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh và Công văn số 768/SGTVT-QLĐT&SH ngày 27/02/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc “Tăng cường triển khai các giải pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trong lĩnh vực quản lý đào tạo và sát hạch lái xe” để tổ chức phòng phòng, chống dịch bệnh đảm bảo an toàn, sức khỏe cho học viên, đề xuất Sở Giao thông vận tải chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

2. Tổ chức tiêu độc, khử trùng; đặc biệt thực hiện việc khử khuẩn, làm sạch bề mặt hàng ngày bằng các chất sát khuẩn thông thường tại các khu vực có liên quan theo đúng quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học, ký túc xá (có sao gửi kèm theo).

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học viên hiểu đúng về dịch bệnh, chủ động tự phòng chống. Khuyến cáo, yêu cầu học viên tự kiểm tra sức khỏe trước khi đến trường và trước khi đi thi sát hạch cũng như tổ chức đo thân nhiệt hàng ngày và phối hợp để nhà trường, trung tâm sát hạch thực hiện tốt hoạt động chuyên môn.

4. Phòng Quản lý đào tạo và sát hạch chủ trì phối hợp với Các cơ sở đào tạo, các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng nội dung Công văn số 768/SGTVT-VP ngày 27/02/2020 của Sở Giao thông vận tải để kịp thời rút kinh nghiệm và giám sát thường xuyên trong suốt quá trình tổ chức đào tạo và thi sát hạch.

- Trong công tác lập kế hoạch tổ chức các kỳ sát hạch lái xe ô tô, mô tô yêu cầu tránh tập trung đông người; trong trường hợp cần thiết tổ chức các kỳ sát hạch bổ sung để đảm bảo kế hoạch đào tạo và sát hạch.

Phòng Quản lý Đào tạo và Sát hạch


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 466
Đã truy cập: 364710