Công bố công khai dự toán chi NSNN năm 2020 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh

28/04/2020 14:54

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC; Căn cứ Quyết định số 5155/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Sở Giao thông vận tải

 

Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách được giao năm 2020 của Văn phòng Sở Giao thông vận tải.

 

Nội dung chi tiết, Tại đây

Phòng Kế hoạch - Tài chínhGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 178
Đã truy cập: 642783