Duy trì tốt công tác Quản lý, Bảo trì bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong đại dịch Covid-19.

20/05/2020 16:02

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông thường xuyên bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở GTVT các văn bản hướng dẫn, triển khai Sở Y tế, Sở thông tin, truyền thông về công tác triển khai phòng, chống dịch và ổn định phát triển kinh tế xã hội. Ban QLDA vốn SNGT căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai đến toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị và các nhà thầu liên quan triển khai trên các công trường.

 

Tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 22/4/2020; Công điện số 08/CĐ-UBND  ngày  29/4/2020 về thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid- 19 trong giai đoạn ổn định KTXH trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 2081/TB-SGTVT ngày 05/5/2020 của Sở Giao thông vận tải về thông báo ý kiến chỉ đạo của giám đốc Sở về tăng cường kiểm tra, giám sát phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, giai đoạn ổn định kinh tế xã hội.

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông đã ban hành văn bản số 337/BDASN-KTTH ngày 12/5/2020 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và khôi phục các hoạt động KT-XH.

 

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao chủ động phối hợp tốt với các đơn vị nhà thầu, tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch đồng thời không quá hoang mang, lo lắng mà tập trung các biện pháp để duy trì được sản lượng ổn định, vẫn đảm bảo chất lượng, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy.

 

Các biện pháp khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ phòng, chống dịch trở thành nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu,  đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, chất lượng các công trình sửa chữa đột xuất, định kỳ; thực hiện công tác tuần đường chủ động rà soát thường xuyên các bất cập về công trình giao thông ( nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống ATGT,..) để đảm bảo tiến độ công trình thi công các dự án do Ban làm chủ đầu tư theo đúng Kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra.

 

Đây là kết quả thể hiện rõ sự đồng lòng, quyết tâm, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Đồng thời cũng là điều kiện quan trọng để ngành giao thông vận tải nhanh chóng thúc đẩy kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng ổn định, cũng để chuẩn bị sẵn sàng cho Đại hội Đảng ủy Cơ quan Sở giao thông vận tải Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 thành công.

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 314
Đã truy cập: 367724