Trạm kiểm tra tải trọng xe QL18 Quảng Ninh tuyên truyền về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

13/05/2020 16:10

Thực hiện kế hoạch số 87-KH/ĐU ngày 28/8/2019 và kế hoạch số 146-KH/ĐU ngày 13/12/2019 của Đảng ủy cơ quan Sở GTVT Quảng Ninh về Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Sở GTVT nhiệm kỳ 2020-2025, từ ngày 11/5/2020 Trạm kiểm tra tải trọng xe QL18 Quảng Ninh đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Trong đó đơn vị đã tăng cường tuyên truyền về Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Tỉnh lần thứ IX, Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Cùng với đó, đơn vị cũng tổ chức tuyên truyền về Quy chế bầu cử trong đảng, các văn kiện Đại hội đảng bộ cơ quan Sở Giao thông vận tải và Đại hội Đảng các cấp.

 

 

Cán bộ Trạm kiểm tra tải trọng xe QL18 Quảng Ninh treo băng zôn tuyên truyền tại đơn vị.

 

 

Đoàn viên thanh niên Trạm kiểm tra tải trọng xe QL18 Quảng Ninh chỉnh trang môi trường nơi làm việc.

Trạm Kiểm tra tải trọng xe Quốc lộ 18


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 368
Đã truy cập: 364612