Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

20/08/2020 16:12

Căn cứ: (*) Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; (*) Chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 04/6/2020 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

 

Đảng ủy cơ quan Sở GTVT Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 20/8/2020 Triển khai Chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 24/6/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó, đề ra 06 nhiệm vụ và giải pháp để triển khai tới các cấp ủy, phòng, ban, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

 

Nội dung chi tiết, Tại đây!

Đảng ủy Cơ quan Sở GTVTGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 754
Đã truy cập: 831449